USAID Projekat: Diaspora Invest

Novosti

USAID Projekat: Diaspora Invest

Poziv za dodjelu grantova

USAID Projekat „Diaspora Invest“ raspisao je novi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava kompanijama u Bosni i Hercegovini koje imaju vezu sa bh. dijasporom kroz strukturu vlasništva ili poslovna partnerstva. Riječ je o sedmom pozivu ove vrste, te je isti fokusiran na mala i srednja preduzeća (d.o.o.) koja nisu starija od tri godine.
  

Fokus područja za razmatranje

Bespovratna sredstva će biti dodijeljena za aktivnosti koje najviše mogu doprinijeti ukupnom učinku na: kreiranje novih radnih mjesta, povećanje direktnih investicija dijaspore, uspostavljanje i/ili jačanje partnerstava malih i srednjih preduzeća u BiH s dijasporom, prenos znanja iz dijaspore, istraživanja novih tržišta, mentorstva, poslovno umrežavanje i jačanje veza između nauke, tehnologije i privrede, te korištenje ostalih finansijskih i nefinansijskih doprinosa ekonomskom razvoju BiH.

Javnim pozivom se potiče učešće žena investitora iz dijaspore i/ili poduzetnica.
  

Očekivani rezultati

 • Kreiranje novih radnih mjesta 
 • Investicije dijaspore 
 • Uvođenje novih proizvoda i/ili usluga na BiH i izvozna tržišta ili proširenje postojećeg poslovanja.
    

Ciljani sektori

Putem Poziva će se posebno podržati prijedlozi za poslovna ulaganja u „produktivne sektore“, uključujući: poljoprivredu, energetiku, turizam, metalo-prerađivački sektor, drvno-prerađivački sektor i druge proizvodno-prerađivačke sektore, kao i informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT). 
  

Prihvatljivi podnosioci

Podnosioci prijava moraju ispuniti nekoliko kriterija kako bi njihovi zahtjevi bili odobreni za finansiranje. Ti kriteriji podrazumijevaju:

 1. Pravni status: Fond za bespovratna sredstva otvoren je za mala i srednja preduzeća (MSP) osnovana u Bosni i Hercegovini. Zakonski predstavnik preduzeća koja još nisu završila postupak osnivanja mogu učestvovati u Pozivu, pod uslovom da registraciju okončaju prije završnog kruga odabira.
 2. Starost preduzeća: MSP, podnositelji zahtjeva, moraju imati status startupa ili preduzeća osnovanog prije najviše tri godine (0 - 3 godina starosti) prije datuma objave Poziva za dostavljanje zahtjeva. Zahtjevi od preduzeća osnovanih prije 28. augusta 2017. godine neće biti razmatrani.
 3. Poslovna saradnja sa dijasporom: MSP, podnositelji zahtjeva, moraju imati uspostavljenu vezu sa članom dijaspore koju moraju i dokazati, na neki od sljedećih načina:
  •  Vlasničkim odnosom člana bh. dijaspore kroz najmanje 25% vlasničkog udjela člana dijaspore u malom ili srednjem preduzeću, ili
  • Poslovna saradnja sa članom bh. dijaspore.

Ukupna raspoloživa sredstva iznose do 1,82 miliona USD. Iznos pojedinačnog granta se kreće u rasponu od 15.000 do 50.000 KM. Maksimalan iznos sredstava za dodjelu po jednom podnesenom zahtjevu je 50.000 KM.

Više informacija o programu i načinu apliciranja je dostupno na www.diasporainvest.ba.

Rok za dostavu aplikacija je 30. septembar 2020. godine do 16:00.
  

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji poslovnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere što uključuje:

•  Sveobuhvatnu pomoć u postupku pripreme potrebne dokumentacije i podnošenja prijave za dodjelu bespovratnih sredstava;

•  Savjetovanje i koordinaciju prilikom sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava;

•  Usluge u razdoblju realizacije ugovora (npr. sastavljanje zahtjeva za nadoknadom sredstava, komunikacija s posredničkim tijelima itd.);

• Pregled poštovanja obveza iz postojećih ugovora o potporama.

Želite primati novosti o dostupnim grantovima, poticajima i fondovima:

Prijavite se

Je li Vam ovo bilo korisno