COVID-19 i institut „više sile“

Novosti

COVID-19 i institut „više sile“

Porezne novosti, mart 2020.  | COVID-19 | koronavirus (korona virus)

Novonastala globalna situacija i kriza prouzrokovana COVID-19 virusom je rezultirala brojnim nedoumicama i poteškoćama u poslovnom svijetu. Posljedično, navedeno se reflektuje raznim pravnim implikacijama. Shodno navedenom, kompanije moraju brzo i rezolutno poduzeti razne mjere kako bi umanjile ili izbjegle potencijalne posljedice.

U tom smislu, potrebno je detaljno razmotriti pravni institut „više sile“, odnosno njegovu primjenu u konkretnim situacijama prouzrokovanim ograničenjima nametnutim epidemijom virusa COVID-19.

Dvije stvari su značajne u ovom momentu:

  1. Ugovorne odredbe o višoj sili;
  2.  Zakonske odredbe, naročito u slučaju izostanka bilo kakvog regulisanja više sile ugovorom.

Konkretno, propisi Bosne i Hercegovine koji tretiraju institut više sile.

Ipak, kako bi se zakonske odredbe mogle primijeniti potrebno je uzeti u obzir niz elemenata uključujući pravovremeno obavještenje saugovarača, te mogućnost dokazivanja više sile.

Mogućnost dokazivanja više sile će ovisiti o svakom konkretnom slučaju, o primjenjivom pravu na poslovni odnos, te konkretne mjere koje je, u slučaju međunarodnih ugovora, poduzela svaka od država. 

Je li Vam ovo bilo korisno