COVID-19 i institut „više sile“

Novosti

Mišljenja Agencije za javne nabavke BiH u vezi s postupcima javnih nabavki u vanrednim okolnostima

COVID-19 | koronavirus (korona virus)

Porezne novosti, mart 2020.

Agencija za javne nabavke BiH („Agencija“) je 24.03.2020. godine na svojoj zvaničnoj web stranici objavila dva mišljenja u vezi s pojedinim aspektima postupka javnih nabavki u vanrednim okolnostima.

Ovjeravanje dokumentacije
 • Ugovorni organi mogu izvršiti izmjene tenderskih dokumentacija i smanjiti traženje ovjerenih dokumenata (osim onih čiju ovjeru Zakon izričito zahtijeva)
 • Za konkurentski zahtjev za dostavu ponuda ne mora se tražiti ništa od kvalifikacionih dokumenata, stoga se smanjuje i potreba za ovjeravanjem dokumentacije
 • Kod otvorenog postupka, ograničenog postupka, pregovaračkog postupka sa i bez objave obavještenja i dalje je neophodno poštovati odredbe koje se tiču ovjeravanja dokumenata
 • Organi nadležni za ovjeravanje (općine, sudovi, notari) u skladu s izdatim naredbama od nadležnih organa, rade i dostupni su strankama, iako smanjenim kapacitetom
Uvid u ponude
 • Ugovorni organi bi trebali omogućiti uvid u ponude u skladu s preporukama nadležnih organa (npr. u pogledu broja osoba, razmaka između osoba i sl.), ako je moguće
 • Ako su na određenom području određene mjere zabrane rada sa strankama i slično, takve zabrane imaju prednost u odnosu na primjenu prava na uvid u ponude
 • Ugovorni organi ne mogu diskriminirati određene ponuđače na način da im ne dozvole uvid u ponude jer dolaze s određene teritorije, dok bi se drugim ponuđačima uvid nesmetano omogućio; ako uvid, u skladu s zabranama nadležnih organa nije dozvoljen, onda isti nije dozvoljen za sve ponuđače, a ne samo za ponuđače s određene teritorije
Kako Vam možemo pomoći
 • Asistencija u kreiranju ponuda u skladu sa zakonskim uvjetima i preporukama Agencije;
 • Analiza da li pojedina javna nabavka potpada pod zakonska izuzeća (napomena: redovne javne nabavke koje nisu pod utjecajem „COVID-19“ se ne mogu provesti po hitnom postupku).
   

U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi s ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte:

Je li Vam ovo bilo korisno