Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit FBiH

Novosti

Zajednička izjava o pravu na zaštitu podataka u kontekstu pandemije COVID-19

COVID-19 | koronavirus (korona virus)

Dana 08.04.2020. godine, Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH objavila je na svojoj zvaničnoj web stranici Zajedničku izjavu o pravu na zaštitu podataka u kontekstu pandemije COVID-19, koju su 30.3.2020. godine dali Alessandra Pierucci, predsjedateljica Odbora Konvencije 108 i Jean-Philippe Walter, povjerenik Vijeća Evrope za zaštitu podataka („Zajednička izjava“).

Autori Zajedničke izjave osvrnuli su se na goruća pitanja u vezi s pravom na zaštitu ličnih podataka u vanrednim okolnostima, dajući osvrt na različite vrste obrade ličnih podataka.

Obrada zdravstvenih podataka

Obraćenje javnosti od strane vlasti treba ostati prioritet, u cilju zaštite, informiranja i savjetovanja javnosti. U takvim obraćanjima treba izbjegavati objavljivanje osjetljivih podataka fizičkih lica, a obrada se treba vršiti samo ako su ispoštovane adekvatne tehničke i organizacijske mjere.

Obrada podataka velikih razmjera

Podaci se trebaju obrađivati u takvim okruženjima i na načine koji poštuju ljudsko dostojanstvo i zaštitu podataka.
Neke od ključnih tačaka koje treba uzeti u obzir u razvoju inovativnih rješenja za borbu protiv COVID-19 su:

  • Transparentnost i „objašnjivost“ analitičkih ili rješenja umjetne
  • Predostrožni pristup i strategija upravljanja rizikom
  • Usredotočenost na kvalitetu podataka i minimiziranje
  • Uloga ljudskog nadzora
Obrada podataka od strane poslodavca

Nove prakse u poslovanju ne bi trebale dovesti do praćenja zaposlenika, uključujući video putem; treba razmotriti nenametljive mjere prilikom organizovanja rada i uslova rada.

Poslodavci će možda morati obrađivati lične ili osjetljive podatke koje obično ne obrađuju. Pri tome moraju poštivati principe nužnosti, proporcionalnosti i odgovornosti, te trebaju minimizirati sve rizike koje takva obrada može predstavljati po prava radnika.

Mobilni, kompjuterski podaci

Telekomunikacijske firme, internetske platforme i davaoci internetskih usluga također su aktivno uključeni u borbu protiv širenja COVID-19 i sve se više zahtijeva da dijele podatke pretplatnika. Obrada ličnih podataka velikih razmjera može se provesti samo ako se na osnovu naučnih dokaza potencijalne javnozdravstvene koristi takvog digitalnog nadzora epidemije nadjačaju prednosti drugih alternativnih rješenja koja bi bila manja nametljiva.

Obrada podataka u obrazovnim sistemima

Prilikom razmatranja tehničkih rješenja usmjerenih na osiguravanje kontinuiteta odgojno-obrazovnog rada, treba dati prednost standardnim konfiguracijama o zaštiti podataka (npr. u vezi sa zadanim postavkama), tako da upotreba aplikacija i softvera ne narušava prava nosioca podataka. 

Je li Vam ovo bilo korisno