Novosti

Усвојена два закона у Републици Српској

Службени гласник Републике Српске, 39/22

Пореске вијести , јуни 2022.

Народна Скупштина Републике Српске је у оквиру 22. посебне сједнице која је одржана 31. маја 2022. године усвојила Закон о измјени Закона о порезу на доходак и Закон о измјени и допунама Закона о доприносима.

Законом о измјени Закона о порезу на доходак повећава се износ пореског ослобађана за порез на доходак из радног односа, по основу трошкова припремања топлог оброка у властитим ресторанима код послодавца или топлог оброка испорученог од лица регистрованог за услуге кетеринга, на износ од 0,75% просјечне нето плате у Републици за претходну годину према посљедњем податку Републичког завода за статистику. С обзиром да је просјечна нето плата за 2021. годину износила 1.004 KM, на горе наведени топли оброк у износу од 7,53 КМ за 2022. годину, за сваки дан кад је запослени био на послу горе, не плаћа се порез на доходак и доприноси. Претходно, износ наведеног топлог оброка је био ослобођен плаћања пореза на доходак (и доприноса) до 4,5 КМ дневно по запосленом.

Законом о измјени и допунама Закона о доприносима, прописана је основица доприноса за лица која су запослена код послодавца са сједиштем у Републици Српској, пријављена у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса и од стране тог послодавца упућена на рад у иностранство, док траје упућивање. За наведена лица основица доприноса је најнижа плата у Републици која је утврђена за мјесец за који се доприноси обрачунавају.

Такође, Влада Републике Српске је донијела Одлуку о измјени Одлуке о утврђивању увећања плате („Службени гласник Републике Српске“ број 39/22), која се примјењује од 12. маја 2022. године. Након измјена наведене Одлуке, трошкови једног топлог оброка за вријеме једног радног дана, као и у случају обављања прековременог рада дужег од три часа дневно износе 0,85% просјечне бруто плате у Републици Српској за претходну годину, за сваки радни дан радника, уколико код послодавца није организована исхрана радника.

С обзиром да је просјечна бруто плата радника за 2021. годину износила 1.546 КМ, бруто износ топлог оброка по радном дану је 13,14 КМ, а што одговара нето износу од 8,02 КМ.

Влада Републике Српске је донијела и Одлуку о измјени Одлуке о најнижој плати у Републици Српској за 2022. годину („Службени гласник Републике Српске“ број 45/22), којом је износ најниже нето плате повећан на 650 КМ (са 590 КМ), а иста се примјењује од 1. маја 2022. године. Прерачуном, најнижа бруто плата у Републици Српској од 1. маја 2022. године износи 942,03 КМ. Према томе, за све раднике који су имали уговорену основну бруто плату нижу од 942,03 потребно је измијенити уговоре о раду, на начин да се износ основне бруто плате усклади са горе наведеном Одлуком.

Контакти:

Мирослав Џабић
Менаџер
mdzabic@deloittece.com
+ 387 (51) 223 507

Жарко Мионић
Менаџер
zmionic@deloittece.com
+ 387 (51) 223 500

Мирослав Бркић
Виши консултант
mibrkic@deloittece.com
+ 387 (51) 224 992

Je li Vam ovo bilo korisno