Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit FBiH

Novosti

Neustavnost odredbe Zakona o radu koja nalaže obavezu obraćanja poslodavcu prije traženja sudske zaštite prava iz radnog odnosa

Porezne novosti, april 2020.

Dana 3.4.2020. godine, u „Službenim novinama FBiH“ br. 23/20 objavljena je Presuda Ustavnog suda FBiH, kojom je utvrđeno da član 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“, br. 89/18) nije u saglasnosti s Ustavom FBiH.

Sporni član regulira obavezu radnika da zahtijeva od poslodavca ostvarivanje prava za koje smatra da mu je povrijeđeno. Tek ukoliko poslodavac ne bi udovoljio zahtjevu radnika, odnosno ukoliko ne bi bio postignut dogovor o mirnom rješavanju spora, radnik bi mogao podnijeti tužbu nadležnom sudu. Izuzetak od navedene obaveze predstavlja slučaj otkaza ugovora o radu, kada obraćanje radnika sudu nije uslovljeno prethodnim obraćenjem poslodavcu.

Prema ocjeni Ustavnog suda FBiH, odnosni član ograničava pravo na pristup sudu radniku, što nije u skladu s pravom na pravično suđenje iz člana 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Implikacije Presude

Počevši od dana objave Presude u „Službenim novinama FBiH“ (tj. 3.4.2020. godine), član 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu neće se primjenjivati, što znači da je diskreciono pravo radnika da se prije obraćanja sudu, obrati poslodavcu sa zahtjevom za ostvarivanje prava.

Je li Vam ovo bilo korisno