Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit FBiH

Novosti

Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit FBiH

Poreske novosti, decembar 2019.

U „Službenim novinama FBiH“, br. 94/19 od 13.12.2019. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit („Pravilnik“). Pravilnik je stupio na snagu narednog dana od dana objave.

Najznačajnije izmjene i dopune koje donosi Pravilnik su:

  • Briše se stav (7) člana 42. koji je regulisao priznavanje troška amortizacije na iznajmljenu imovinu u skladu sa MRS 17.
  • U članu 47. se iza stava (4) dodaje novi stav (5) koji izričito propisuje da se smanjenja ili povećanja osnovnog kapitala ne smatraju kapitalnim dobitkom ili gubitkom.
  • U članu 57. stavu (5) se exempli causa navode primjerci programa zaštićenog autorskim pravom kao što su („CD, USB, DVD i drugi prenosivi uređaji“).
  • U članu 62. koji tretira naknade za upravljačke, tehničke i obrazovne usluge, iste se ograničavaju na usluge između povezanih lica iz člana 44. stav (3) Zakona, te se usluge instalacije ili postavke opreme, usluge tehničke podrške, obuke, savjetovanja ili druge slične usluge izvršene od strane nerezidenta kao i usluge pružene elektronskim putem izvan teritorije Bosne i Hercegovine bez fizičkog prisustva lica u Bosni i Hercegovini, vežu isključivo za upravljačke, tehničke i obrazovne usluge između povezanih lica.
  • U članu 93. se dodaje novi stav (7) prema kojem početak korištenja porezne olakšice po osnovu zapošljavanja mora odgovarati periodu početka rada novoprimljenih zaposlenih, te se riječ „obaveza“ u cijelom članu zamjenjuje riječju „osnovica“ tako da se umanjuje utvrđena porezna osnovica za iznos bruto plaće novoprimljenih zaposlenika a ne, kako je do sada bilo propisano, porezna obaveza.
  • U članu 107. je precizirano utvrđivanje pozicije poreznog bilansa pod rednim brojevima 64., 65. i 69.
  • U slučaju da imate dodatnih pitanja u vezi s ovom publikacijom, slobodno nas kontaktirajte:

Je li Vam ovo bilo korisno