Novosti

Pravilnik o procedurama za povrat, preknjižavanje pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine i postupku umanjenja obaveza

Poreske novosti, mart 2018.

U Službenim novinama FBiH, br. 20/18 od 16.03.2018. godine objavljen je novi Pravilnik o procedurama za povrat, preknjižavanje pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine i postupku umanjenja obaveza („Pravilnik“). Pravilnik je stupio na snagu 17.03.2018. godine, a njegovim stupanjem na snagu prestaje važiti Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 47/04).

Je li Vam ovo bilo korisno