afschaffing-afzonderlijke-heffing

News

Afschaffing afzonderlijke heffing 5%? 

KMO-update

​De Commissie Financiën van 19 maart heeft een wetsvoorstel goedgekeurd houdende opheffing van de sanctie wegens onvoldoende bezoldiging aan de bedrijfsleider. Dit dient echter nog definitief goedgekeurd te worden in plenaire vergadering op 4 april. Dit zou er dus toe leiden dat de afzonderlijke heffing van 5% wordt afgeschaft.

Op basis van de op dit moment beschikbare informatie lijkt het er naar uit te zien dat de afschaffing retroactief zou gebeuren, doch dit dient nog bevestigd te worden. Van zodra dit definitief is, brengen we jullie op de hoogte.  

Gepubliceerd op 25/03/2019

Birgit Rassaert, brassaert@deloitte.com

Did you find this useful?