bedrijfsfiets

News

Bedrijfsfiets: RSZ volgt fiscus

KMO-update

​De RSZ neemt de gunstige fiscale regeling van een bedrijfsfiets op sociaal vlak over (zie koninklijk besluit van 7 februari 2018, BS 27/02/2018, blz. 17377). Deze gelijkschakeling gebeurt retroactief, vanaf 1 januari 2017.

Voor een werknemer die een fiets van zijn werkgever krijgt en deze effectief gebruikt voor (een deel van) zijn woon-werkverplaatsingen, vormt deze fiets niet langer een loonvoordeel. Er zijn dus geen sociale zekerheidsbijdragen meer verschuldigd, ook niet voor het gedeelte zuiver privé-gebruik. Deze vrijstelling geldt ongeacht het type fiets (stadsfiets, mountainbike, racefiets, gewone e-bike, speed pedelec,...).

Ook wat de vrijgestelde fietsvergoeding van maximaal 0,23 EUR per effectief afgelegde kilometer, neem de RSZ de fiscale regeling over en geldt deze vrijstelling ook indien het woon-werktraject wordt afgelegd met een speed pedelec.

Enkel wanneer de bedrijfsfiets uitsluitend wordt gebruikt voor privéverplaatsingen (er is dus geen sprake van woon-werkverkeer) vormt de fiets een loonvoordeel, te waarderen volgens de werkelijke waarde.

Gepubliceerd op 23/03/2018
Valerie Devos, vdevos@deloitte.com

Did you find this useful?