btw-onroerende-verhuur

News

Btw op onroerende verhuur: belangrijke update

KMO-update

De regering besloot recent een optionele btw-heffing op de verhuur van professioneel vastgoed in te voeren.

Omwille van de kritiek van de Raad van State op het voorontwerp van wet worden een aantal belangrijke wijzigingen t.o.v. de initiële versie van het wetsontwerp verwacht:

1) De inwerkingtreding

De streefdatum van 1 oktober 2018 blijft behouden.

Er was echter veel te doen rond het begrip 'nieuw opgerichte gebouwen' (wat als een gebouw in aanbouw is, reeds werd vergund, of wat indien reeds kosten voor landmeters of studies werden gemaakt ('soft costs'), …?)

Er wordt verwacht dat de Regering uitdrukkelijk zal bepalen dat de optie kan worden uitgeoefend voor gebouwen waarvoor de btw m.b.t. de materiele werken tot oprichting voor het eerst opeisbaar wordt vanaf 1 oktober 2018.

Dit zou betekenen dat de werken ('leggen van de eerste steen') moeten starten na 1 oktober 2018.

 

Belangrijk: ook voorschotfacturen m.b.t. dergelijk materiële werken tot oprichting maken de btw opeisbaar. Dergelijke voorschotfacturen kunnen dus ook niet uitgereikt worden vóór 1 oktober 2018.

In tegenstelling tot wat eerder werd bepaald, zou dit eveneens betekenen dat de intellectuele diensten ('de soft costs') of grondwerken (sanering en dergelijke) niet langer relevant zouden zijn.

2) Opslagruimten

Het was reeds bekend dat – specifiek voor opslagruimten -  de nieuwe regeling ook voor 'oude' gebouwen en 'oude' contracten geldt. Men wil weliswaar de definitie van een opslagruimte in het aangepaste voorontwerp verduidelijken: een opslagruimte is een ruimte die hoofdzakelijk (> 50%) bestemd wordt voor het opslaan van goederen. Het gedeelte van het gebouw dat niet dient voor opslag, kan worden gebruikt voor andere doeleinden maar… als men die ruimte zou aanwenden als verkoopruimte zou slechts een maximale oppervlakte van 10% gelden…

3) Korte termijn verhuur

Initieel was die beperkt tot korte termijn verhuringen van maximum 6 maanden. In het huidige voorstel zal worden rekening gehouden met verhuringen tot maximaal 1 jaar.

Opgelet, bovenstaande zaken werden nog niet definitief beslist. Wij volgen de verdere evolutie dan ook nauwkeurig voor u op.

Gepubliceerd op 18/06/2018
Luc Heylens, lheylens@deloitte.com

Op maandag 25 juni organiseert ons btw-team alvast een webinar over dit onderwerp. Deelname is gratis. U kan zich online registreren via de registratieknop hieronder.
Did you find this useful?