btw-tankkaarten-eu-uitspraak

News

Btw: tankkaarten - belangrijke EU uitspraak     

KMO-update

Op 15 mei heeft het Europees Hof zich uitgesproken over de btw-behandeling van tankkaarten, meer bepaald over de doorfacturatie van tankbeurten binnen een groep van transportbedrijven:

  • Een groepsvennootschap (A) beheerde diverse tankkaarten en stelde deze ter beschikking aan andere groepsvennootschappen (B);
  • Deze laatsten tankten aan de pomp;
  • De brandstofleverancier factureerde aan (A), die op haar beurt de tankbeurten doorfactureerde aan (B).

De vraag was of deze doorfacturatie een levering van goederen (onderworpen aan btw) dan wel een dienst van kredietverlening (vrijgesteld van btw) inhield. 

Opmerkelijk, heeft het EU Hof beslist dat er sprake is van een vrijgestelde kredietverlening en niet van een levering van goederen. Wat de gevolgen exact zullen zijn, niet alleen in België maar ook in andere Lidstaten, is jammer genoeg nog niet duidelijk.

Zal België dit standpunt toepassen? Wat zullen andere landen doen? Hoe moet dan de facturatiestroom aangepast en correct gezet worden? Wat met teruggaaf van buitenlandse btw?

Deze uitspraak zal mogelijk impact hebben op:

  • Transportbedrijven;
  • Groepen van ondernemingen die tankbeurten doorrekenen;
  • Ondernemingen die tankkaarten gebruiken (merkeigen tankkaarten (vb.: Esso) / multimerken tankkaarten (vb.: DKV)).

Gelieve een btw-collega te contacteren voor meer informatie.

Gepubliceerd op 28/05/2019

Wouter Quaghebeur, wquaghebeur@deloitte.com

Did you find this useful?