incoterms-2020

News

Wat zijn de gevolgen voor de boekhouding van uw maatschap?

CBN advies 2019/11 –  dd. 16 oktober 2019

KMO-updates

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft een advies gepubliceerd m.b.t. de vereenvoudigde boekhouding van een natuurlijke persoon, maatschap, VOF en comm V.

Een meer gedetailleerd advies met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van een maatschap is nog in voorbereiding.

Op basis van het reeds gepubliceerde advies kunnen we echter volgende principes vaststellen voor wat betreft de boekhouding van een maatschap:

  • de maatschap heeft de mogelijkheid tot het voeren van een vereenvoudigde boekhouding i.p.v. een dubbele boekhouding;
  • dit enkel mits het bedrag van de ‘omzet’ kleiner is dan of gelijk aan € 500.000;
  • onder ‘omzet’ wordt verstaan het bedrag van de andere dan niet-recurrente ontvangsten, exclusief btw (m.a.w. alle ontvangsten ongeacht of deze een opbrengst uitmaken in de zin van een boekhouding gevoerd volgens de regels van het dubbel boekhouden).
Voorbeelden:
  • het vermogen van de maatschap bestaat uit een aandelenparticipatie van het familiebedrijf: indien er geen dividenden worden toegekend of slechts occasioneel, vormen deze geen recurrente ontvangsten. Jaarlijkse dividenden daarentegen zijn dat wel en maken dus ‘omzet’ uit. 
  • het vermogen van de maatschap bestaat uit een effectenportefeuille: bij het verhandelen van effecten zullen alle ontvangsten van verkoop integraal (en dus niet enkel de eventueel gerealiseerde meerwaarde) meetellen als recurrente ontvangsten en dus ‘omzet’ uitmaken. 

Het is wachten naar het gedetailleerd advies dat thans in voorbereiding is m.b.t. maatschappen om te bekijken of er nog uitzonderingen zouden komen op het voorgaande.

Voor maatschappen waar een vereenvoudigde boekhouding niet mogelijk zal blijken, kan het nuttig zijn eventuele alternatieven te onderzoeken.

Meer info?

Gelieve te contacteren:

Natalie Van Haver
nvanhaver@deloitte.com

Thomas Verlinden
tverlinden@deloitte.com

Gepubliceerd op 30/10/2019

Did you find this useful?