de-investeringaftrek-investeringen-fiscaal-voordeel

News

De investeringsaftrek: investeringen met een fiscaal voordeel

Vraag tijdig de nodige attesten aan

KMO-updates

Gepubliceerd op 11/03/2021

Onder voorwaarden kunt u een investeringsaftrek genieten op bepaalde investeringen. Deze aftrek bedraagt een percentage van de aanschaffingswaarde, waardoor een deel van de kwalificerende uitgaven afgetrokken worden van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijvingen.

Grote vennootschappen kunnen in dit verband genieten van onder andere de investeringsaftrek voor ‘milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling’ en de investeringsaftrek voor ‘energiebesparende investeringen’ ten belope van 13,5 %*1. De vaste activa die kunnen worden aangemerkt als energiebesparende investeringen, zijn activa die behoren tot één van de categorieën die u in bijlage terugvindt.

Teneinde deze investeringsaftrekken te verkrijgen, moet tijdig een attest aangevraagd worden bij de regionale overheid waar de investering gebeurt. In principe moet dit attest – op straffe van verval – aangevraagd worden binnen de drie maanden na de laatste dag van het belastbare tijdperk waarin de activa zijn verworven. Voor activa verworven tijdens het boekjaar dat afsluit per 31/12/2020, moet de aanvraag dus uiterlijk gebeuren op 31/03/2021.

Indien u in het laatst afgesloten boekjaar investeringen hebt gedaan die potentieel in aanmerking komen voor één van voormelde aftrekken, is het belangrijk ons hierover zo spoedig mogelijk te contacteren om de mogelijkheid tot toepassing van deze aftrek te bespreken. U kunt hiervoor steeds terecht bij uw Trusted Advisor of bij onze specialisten in deze materie:

Kantoor Contactpersoon 1 Contactpersoon 2
Doornik - Gent -
Kortrijk - Oostkamp
Inge Timmerman Alex Deboever
Antwerpen - Hasselt - Leuven Walter Meurs
Johan Tacq
Bosvoorde - Brussel - Charleroi -
Luik 
David Leal Soria Jean-Emmanuel Rosende Remuinan

 

*1 Voor kleine vennootschappen werd de gewone éénmalige investeringsaftrek tijdelijk verhoogd naar 25 % voor investeringen gedaan tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022. Voor deze vennootschappen zal het dus in principe niet interessant zijn om de verhoogde investeringsaftrek van 13,5 % toe te passen. Dit moet echter geval per geval bekeken worden.

Did you find this useful?