extra-controle-telewerk

News

Wees alert: extra controle op telewerk!

KMO-updates

Gepubliceerd op 26/03/2021

Minister van Werk Dermagne heeft naar aanleiding van het overlegcomité op 24 maart aangekondigd dat de naleving van de telewerkverplichting door ondernemingen voortaan extra zal worden gecontroleerd. Uit de mobiliteitscijfers blijkt immers dat er nog steeds onvoldoende van thuis uit wordt gewerkt.

Ten eerste moeten bedrijven vanaf 27 maart maandelijks registreren hoeveel personeelsleden fysiek aanwezig mogen zijn op de werkvloer omdat zij niet kunnen telewerken. Deze registratie zal via een tool op de portaalsite van de Rijksdienst Sociale Zekerheid kunnen ingegeven worden in vier stappen. Zo moet maandelijks het aantal personeelsleden per filiaal worden opgegeven alsook het aantal personeelsleden dat een taak uitvoert waarvoor telewerk niet mogelijk is. De tool wordt in de loop van de komende dagen beschikbaar gemaakt op de website van de RSZ.

De registratie zou de controle door de sociale inspectie moeten vergemakkelijken: zij kunnen het aantal geregistreerde werknemers vergelijken met het aantal werknemers dat zich effectief op de werkvloer bevindt. De bedoeling is dat een dalende trend snel merkbaar zou zijn.

Ten tweede worden ook de sancties wegens vastgestelde inbreuken tegen telewerk verstrengd. Op heden kan een administratieve geldboete worden opgelegd van 200 tot 2.000 euro of een strafrechtelijke boete van 400 tot 4.000 euro. Deze sancties zullen nog worden opgetrokken en in het ergste geval kan dit leiden tot een tijdelijke sluiting van de onderneming. De aangepaste sancties worden eveneens in de loop van de komende dagen gepubliceerd.

We volgen de publicatie van de tool verder voor u op.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen op maat van uw bedrijf? Aarzel niet om contact op te nemen met uw dossierbeheerder of uw Trusted Advisor.

Did you find this useful?