testnormen-wagens

News

Fiscale gevolgen van de nieuwe testnormen voor personenwagens

KMO-update

Als gevolg van de frauduleuze praktijken van enkele autofabrikanten waarbij de resultaten van de testprocedures beïnvloed werden, worden de bestaande NEDC-normen (New European Driving Cycle) aangevuld, en in de toekomst vervangen door de WLTP- normen (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Op basis de verschillende normen zullen ook verschillende CO2-uitstoot waarden bekomen worden, dé parameter bij uitstek voor de Belgische autofiscaliteit.

In principe zal de dienst voor inschrijving van voertuigen (DIV) voortaan gegevens van beide normen (NEDC én WLTP-waarden) ontvangen. Wanneer de dienst over de WLTP-CO2-waarde beschikt, zal zij deze waarde vermelden op het inschrijvingsformulier (CIM). Zo niet zal de oude NEDC-CO2-waarde vermeld worden.

Vanuit fiscaal oogpunt leidt bovenstaand onderscheid (op heden) echter niet tot een verschillende fiscale behandeling. De oude NEDC- CO2-waarde (zoals vermeld op het gelijkvormigheidsattest van de wagen) blijft geldig tot;

  • Minstens 31/12/2020 voor het kostenaftrekpercentage en het voordeel van alle aard (federaal)
  • Minstens 31/12/2019 voor de belasting op inverkeerstelling (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting (regionaal)

Onder voorbehoud van verdere wijzigingen zal pas na bovenstaande data de nieuwe WLTP-CO2-waarde gelden. Dit zal in vele gevallen een hogere CO2-waarde tot gevolg hebben en resulteren in een fiscaal nadeel.

Bekijk dus niet langer de CO2-waarde vanop het inschrijvingsbewijs (CIM) maar gebruik de CO2-waarde zoals vermeld op het gelijkvormigheidsattest (COC) of de waarde van het aanslagbiljet van de jaarlijkse verkeersbelasting. Dit aangezien deze laatste documenten steeds de NEDC-CO2-waarde bevatten, meer bepaald de fiscaal in aanmerking te nemen CO2-uistoot.

Gepubliceerd op 20/11/2018
Nele VanCaeneghem, nvancaeneghem@deloitte.com

Did you find this useful?