fairness-tax

News

Grondwettelijk Hof vernietigt fairness tax

KMO-update

Op 1 maart  2018 heeft het Grondwettelijk Hof haar beslissing geveld met betrekking tot de fairness tax.

De fairness tax, ingevoerd vanaf aanslagjaar 2014, is een afzonderlijke belasting van 5,15 % op dividend-uitkeringen door niet kmo-vennootschappen, en dit in de mate dat zij, in het jaar van uitkering, notionele intrestaftrek of overgedragen verliezen in mindering brengen van de belastbare basis. De fairness tax is zowel op Belgische vennootschappen als vaste inrichtingen van buitenlandse vennootschappen van toepassing.

Sinds 2014 werd de vraag gesteld naar strijdigheid van de deze tax met de Moeder-Dochter Richtlijn en dubbelbelastingverdragen.

Het Grondwettelijk Hof heeft beslist het regime van de fairness tax te vernietigen, en dit met ingang vanaf aanslagjaar 2019. Aangezien in het Zomerakkoord reeds beslist werd om de fairness tax af te schaffen, brengt deze uitspraak slechts beperkte opportuniteiten met zich mee.

Enkel in het specifieke geval van fairness tax die geheven werd als gevolg van een weder-uitkering van ontvangen dividenden, kan nog een ambtshalve ontheffing voor het verleden gevraagd worden. In dat geval was er immers sprake van strijdigheid met de Moeder-Dochter Richtlijn en heeft de vernietiging van de tax retroactieve werking.

Did you find this useful?