hervorming-vennootschapsbelasting-gewijzigde-autofiscaliteit

News

Hervormde vennootschapsbelasting: Gewijzigde autofiscaliteit 

KMO-updates

In het kader van een steeds groener wordende fiscaliteit vormt de gewijzigde autofiscaliteit een belangrijk onderdeel van de derde en laatste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting. Deze wijzigingen zullen de nodige administratieve inspanningen vergen van vennootschappen om de nieuwe aftrekbeperkingen correct te verwerken in de boekhouding. Om u de mogelijkheid te geven om nu alvast te anticiperen op de wijzigingen die binnenkort van kracht zullen zijn, vindt u in bijlage een one pager met de belangrijkste kernpunten van de nieuwe autofiscaliteit.

Mocht u hierover bepaalde vragen hebben, dan kunt u steeds terecht bij uw gebruikelijke contactpersoon of bij één van onze vele specialisten terzake.

Did you find this useful?