interestaftrek

News

Arrest van het hof van beroep te Gent verwerpt interestaftrek van een lening om de uitbetaling van een superdividend te financieren

KMO-update

​Op 9 januari 2018 velde het hof van beroep te Gent een belangrijk arrest voor de M&A praktijk.

Feiten

De aandelen in de Belgische NV X werden in mei 2010 verkocht door haar twee aandeelhouders (2 gepensioneerde broers) aan een andere Belgische NV Y. Op de dag van de overname heeft de overgenomen vennootschap X een investeringskrediet afgesloten met als doel de gedeeltelijke financiering van de uitbetaling van een superdividend  aan de nieuwe aandeelhouder, de NV Y. Deze gebruikte het dividend om de door haar eerder aangegane lening voor de overname van de aandelen terug te betalen. Een zelfde scenario herhaalde zich tijdens 4 latere dividenduitkeringen.

Dispuut

De BBI was van oordeel dat de door NV X betaalde interesten op het investeringskrediet geen aftrekbare beroepskosten zijn omdat die kosten niet waren gemaakt om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. "Een superdividend gebruikt om de overname van de eigen aandelen door een andere vennootschap te financieren voldoet niet aan de voorwaarden van artikel 49 WIB 92."    

In eerste aanleg kreeg de NV X gelijk, maar de fiscus ging in beroep.

Beslissing

In beroep krijgt de fiscus gelijk. Het hof toetst de aftrekbaarheid van de interesten van een lening waarmee een superdividend werd uitgekeerd aan het algemeen principe van artikel 49 WIB 92. "Het uitkeren van een superdividend was slechts nodig om de overname van de aandelen in vennootschap X mogelijk of toch minstens gemakkelijker te maken. De financiering was dus niet nodig om de werkzaamheden van de NV X mogelijk te maken of in stand te houden." De beroepsrechter houdt ook rekening met de risico's van deze transactie voor de continuïteit van de NV X. "De transactie had trouwens tot gevolg dat het eigen vermogen met 83,72 % verminderd werd en dat een groot bedrag aan vreemd vermogen in de plaats kwam."

Het is nog niet bekend of de NV X een cassatieberoep gaat instellen.  

Call to action

Aangezien het frequent voorkomt dat een overname van aandelen gevolgd wordt door een superdividend dat uitgekeerd wordt aan de nieuwe aandeelhouder, stelt zich de vraag naar de financiering van deze transacties.

Het is dan ook aangewezen dit aspect van een overname verder op te nemen met de tax-afdeling, zodat mogelijke risico's kunnen gedetecteerd worden of alternatieven gezocht.

Gepubliceerd op 27/03/2018
Nele Vancaeneghem, nvancaeneghem@deloitte.com

Did you find this useful?