verklaring-behoud-eerdere-schenkingen

News

Verklaring van behoud eerdere schenkingen

KMO-update

Call for action

Sinds 1 september 2018 zijn de regels omtrent de verrekening van schenkingen bij overlijden ingrijpend gewijzigd. Dit kan lijden tot onbedoelde scheeftrekkingen waarbij uw kinderen zullen worden geacht niet meer gelijk te zijn behandeld.

U heeft nog tot 31 augustus 2019 de tijd om dit te vermijden door een verklaring van behoud af te leggen. Dit is een eenzijdige notariële verklaring waarin u uw wil uitdrukt dat schenkingen van voor 1 september 2018 dienen te worden verrekend volgens de oude regels. De kinderen worden hierin niet betrokken.

Wanneer kan dergelijke verklaring van behoud aangewezen zijn?

Een aantal voorbeelden:

  • U heeft uw kinderen wel gelijke bedragen geschonken, maar op verschillende tijdstippen (b.v. elk kind heeft op zijn 30ste verjaardag eenzelfde bedrag gekregen of elk kind heeft voor de aanschaf van zijn woning eenzelfde bedrag gekregen).
  • U heeft geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik aan de kinderen samen en de kinderen zijn niet langer samen eigenaar van de geschonken goederen (b.v. omdat de kinderen elkaar hebben uitgekocht of onderling hebben verdeeld).
  • U heeft geschonken met een vervreemdingsverbod, waarbij de kinderen uw akkoord behoeven alvorens zij de geschonken goederen kunnen verkopen.

Elke situatie is anders. Twijfelt u, dan laat u dit best onderzoeken. U heeft wel niet veel tijd meer.

Meer info?

Contacteer onderstaande personen:

Tot 5 augustus 2019

Natalie Van Haver
09 393 75 99
nvanhaver@deloitte.com

Na 5 augustus 2019

Thomas Storme
056 59 44 69
tstorme@deloitte.com

Gepubliceerd op 12/07/2019

Did you find this useful?