voorafbetalingen

News

Voorafbetalingen - nieuw rekeningnummer en wijziging procedure

KMO-update

Sinds 21 december 2018 is de procedure voor de voorafbetalingen 2019 (aanslagjaar 2020) gewijzigd. Het betreft een wijziging van het rekeningnummer voor voorafbetalingen, de gestructureerde mededeling en de raadpleging via MyMinfin (Pro).

Het oude rekeningnummer is vervangen door een nieuw uniek rekeningnummer voor ondernemingen, zelfstandigen en particulieren. De voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2020 moeten vervolgens gestort worden op het nieuw rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen.

De gestructureerde mededeling voor natuurlijke personen en zelfstandigen wordt gewijzigd voor het aanslagjaar 2020. Het nationaal nummer dat men voordien gebruikte voor de identificatie van de voorafbetalingen is bijgevolg niet meer van toepassing. De nieuwe gestructureerde mededeling zal vermeld staan op de betaaluitnodiging die vanaf aanslagjaar 2020 verstuurd wordt. Voor ondernemingen verandert er niets aan de gestructureerde mededeling.

Vanaf 1 maart 2019 wijzigt de procedure voor de verzoeken tot rechtzetting, terugbetaling, overschrijving of overdracht van voorafbetalingen, alsook de termijn binnen dewelke dit moet gebeuren.

Tot slot zullen de belastingplichtigen vanaf maart 2019 op elk moment de geactualiseerde toestand van de gedane voorafbetalingen kunnen raadplegen via MyMinfin (Pro).

Gepubliceerd op 14/01/2019
Pascal Verschueren, pverschueren@deloitte.com

Did you find this useful?