People

Xu Bin

Partner, Human Capital Advisory Services

Xu Bin

12/F, China Life Financial Center

No. 23, Zhenzhi Road

Beijing

PRC

100026

View on a map

Xu Bin is the Partner of Human Capital Advisory Services at Deloitte China.