People

You Zhong Bin

Deloitte AI Institute Co-Managing Partner, Deloitte China Core Tech CoE Leader

You Zhong Bin

Zhongbin is Deloitte AI Institute Co-Managing Partner, Deloitte China Core Tech CoE Leader.