Analýza

Deloitte Bond Index

Data o českém dluhopisovém trhu

Deloitte Bond Index znázorňuje vývoj na trhu s korporátními dluhopisy v českých korunách od roku 2017. Jeho cílem je informovat širší odbornou veřejnost o velikosti a struktuře českého dluhopisového trhu.

Bond Index 2021 | 1Q

Společnosti v České republice vydaly dle evidence veřejně dostupných informací v prvním čtvrtletí 2021 korporátní korunové dluhopisy v celkovém objemu 30,6 miliard korun. V tomto období tak byly vydány dluhopisy ve stejném objemu jako za celý rok 2020. Objem nových emisí byl tažen zejména velkými nadlimitními emisemi.

Deloitte Bond Index Q1 2021

„Data v Bond Indexu ukazují, že podlimitní emise v prvním čtvrtletí 2021 nabízely v průměru o 3,3 procentního bodu vyšší kupónový výnos než emise nadlimitní (7,8 % p. a. vs. 4,5 % p. a.). V prvním čtvrtletí došlo k obrácení trendu posledních let přibližujících se kupónových výnosů podlimitních a nadlimitních emisí."

Roman Lux, ředitel v oddělení Finančního poradenství Deloitte

Hlavní závěry

  • V prvním čtvrtletí roku 2021 byly vydány korporátní korunové dluhopisy v objemu 30,6 miliard Kč, z čehož 30,3 miliard Kč byly emise nadlimitní a 250 milionu Kč emise podlimitní. Objem nadlimitních emisí v prvním čtvrtletí 2021 byl mimořádně vysoký, nadprůměrný byl rovněž počet emisí.
  • Objem emitovaných dluhopisů v prvním čtvrtletí 2021 ovlivnily zejména emise dvou tranší společnosti NET4GAS, s.r.o., v souhrnném objemu 11 miliard Kč, které ukázaly potenciální hloubku korunového dluhopisového trhu. Společnost NET4GAS, s.r.o., si se svými emisemi připsala několik zajímavých milníků, mezi něž patří již zmíněná velikost emise a také na českém korporátním dluhopisovém trhu nevídaně dlouhá splatnost 7 a 10 let. Průměrná historická splatnost na českém dluhopisovém trhu je přitom nižší než 4 roky. Druhým významným emitentem v prvním čtvrtletí 2021 byla společnost Česká zbrojovka Group SE s emisí ve výší 5 mld. Kč, která sloužila mimo jiné k financování akvizice americké společnosti Colt.
  • U podlimitních emisí bylo první čtvrtletí roku 2021 průměrné či spíše lehce podprůměrné, což lze částečně přisuzovat legislativním změnám, např. povinnosti registrovat všechny dluhopisové emise u Centrálního depozitáře cenných papírů. Ve zbytku roku 2021 jsou očekávané další změny právní úpravy týkající se emisí dluhopisů.

„Dvě emise společnosti NET4GAS, s.r.o., v souhrnném objemu 11 miliard Kč ukázaly, že český dluhopisový trh dokáže pojmout daleko větší emise, než by se mohlo na základě historických dat zdát. Pravděpodobně tak můžeme na českém dluhopisovém trhu pozorovat převis poptávky po dluhopisech ze strany investorů nad nabídkou dluhopisů od emitentů.“

Roman Lux, ředitel v oddělení Finančního poradenství Deloitte

Deloitte Bond Index 2020

V roce 2020 vydaly společnosti v České republice dluhopisy o celkovém objemu 31 miliard korun. Meziročně objem nových emisí poklesl o 26 %, a to zejména kvůli menšímu objemu nových dluhopisů na pražské burze. Narostl však celkový počet nových emisí – o 10 % na 200 emisí. Potvrdil se tak trend posledních let, kdy roste zájem o tento typ financování ze strany menších společností. To se pak projevuje zmenšováním průměrné výše emise. Zajímá vás, jak se trh s korporátními dluhopisy v českých korunách vyvíjel v loňském roce? Projděte si Bond Index 2020.

Bond Index 2020
Považujete tyto informace za užitečné?