Analýza

Deloitte Bond Index

Data o českém dluhopisovém trhu

Společnosti v České republice vydaly v roce 2020 dluhopisy o celkovém objemu 31 miliard korun. Meziročně objem nových emisí poklesl o 26 %, a to zejména kvůli menšímu objemu nových dluhopisů na pražské burze. Naopak počet nových emisí vzrostl o 10 % na 200 emisí, což potvrzuje trend posledních let, kdy roste zájem o tento typ financování ze strany menších společností. To se pak projevuje zmenšováním průměrné výše emise. Počet nových emisí korunových korporátních dluhopisů se za poslední čtyři roky zdvojnásobil.

Bond Index znázorňuje vývoj na trhu s korporátními dluhopisy v českých korunách od roku 2017. Jeho cílem je informovat širší odbornou veřejnost o velikosti a struktuře českého dluhopisového trhu.

„Data v Bond Indexu ukazují, že podlimitní emise v roce 2020 nabízely v průměru o 1,4 pb vyšší kupónový výnos než emise nadlimitní (6,7 % p. a. vs. 5,3 % p. a.). Dlouhodobě lze pozorovat trend přibližování se výnosů nadlimitních a podlimitních emisí."

Roman Lux, ředitel v oddělení Finančního poradenství Deloitte

Hlavní závěry
  • V roce 2020 došlo k poklesu objemu nových emisí, avšak narostl celkový počet nových emisí. Počet nových emisí korunových korporátních dluhopisů se za poslední čtyři roky zdvojnásobil, konkrétně vzrostl ze 109 emisí v roce 2017 na 200 v roce 2020. 
  • Objem vydaných korporátních dluhopisů v roce 2020 činil 31 miliard korun. Z důvodu využívání dluhopisového financování menšími společnostmi se od roku 2017 postupně snižuje průměrná výše emise.
  • Přibližně polovina emitentů neměla k datu emise zveřejněny finanční výkazy ve sbírce listin, a to i přesto, že proti historickému průměru firmy bez zveřejněných výkazů vydaly mnohonásobně více emisí. Nejčastějším důvodem pro nezveřejnění byl fakt, že šlo o nově založené společnosti.
Bond index 2020

"Dluhopisy na českém trhu vydávají převážně společnosti bez historie, často se jedná o účelové, nově založené SPV společnosti. Ale i při zohlednění tohoto faktu je zde stále dalších 15 % emitentů, kteří o svém hospodaření nezveřejnili v době emise žádné finanční výkazy.“

Roman Lux, ředitel v oddělení Finančního poradenství Deloitte

Považujete tyto informace za užitečné?