Služby

Předinvestiční prověrka (due diligence)

Před každým strategickým rozhodnutím, jakým je prodej či nákup společnosti, je obvyklé posoudit související rizika. Většině investorů v tomto posouzení pomáhá důkladná předinvestiční prověrka, která transakci předchází a jejímž hlavním cílem je potvrzení investičních předpokladů, identifikace a vyhodnocení rizik, která by s transakcí mohla být spojena. Deloitte patří mezi přední poskytovatele těchto služeb na světě, a to prostřednictvím rozsáhlé sítě vlastních specialistů, kteří se zabývají výhradně předinvestičními prověrkami a návazným transakčním a post- transakčním poradenstvím.

Produktem předinvestiční prověrky prováděné našimi specialisty je typicky zpráva adresovaná kupujícím či prodávajícím, která praktickým a uživatelsky příjemným způsobem shrnuje hlavní nálezy, implikace a doporučení týkající se klíčových aspektů uvažované transakce a kterou lze poskytnout i subjektům, které se budou podílet na jejím financování.

Naše klienty podporujeme i v rámci projednávání transakční dokumentace, kdy úzce spolupracuje s našimi právníky nebo právníky klienta s cílem zajistit, aby dohodnuté finanční aspekty, včetně mechanismu kupní ceny, byly náležitě zohledněny v transakční dokumentaci.

Naše zkušenosti zahrnují projekty jak pro lokální společnosti, tak i pro nadnárodní firmy a fondy soukromého kapitálu (private equity).

Naše služby:

 • Předinvestiční prověrka pro kupující
  (acquisition due diligence)
 • Předinvestiční prověrka pro prodávající
  (vendor due diligence)
 • Finanční, daňová a právní due diligence
 • Komerční prověrka (commercial due diligence)
 • Poradenství týkající se strukturování a případných úprav
  kupní ceny vyplývajících z kupní smlouvy
  (Sale and Purchase Agreement)
 • Alpha Medical
  Transakční poradenství při akvizici společnosti Euromedic, diagnostické laboratoře v České republice.
  Česká republika, 2013

 • RWE
  Transakční poradenství při prodeji společnosti Net4Gas.
  Česká republika, 2013

 • Sberbank
  Transakční poradenství při akvizici společnosti Volksbank International.
  Česká republika, 2012

 • AnaCap
  Transakční poradenství při akvizici společnosti Banco Popolare Česká republika.
  Česká republika, 2011

 • TESCO
  Transakční poradenství při akvizici společností Žabka a Koruna.
  Česká republika, 2010

 • Skupina ČEZ
  Transakční poradenství při plánovaném nákupu podílu ve společnosti Dalkia, Česká republika.
  Česká republika, 2009