Článek

Globální marketingové trendy pro rok 2023 

Růst v nepříznivých podmínkách 

Od geopolitických válek, přes ekonomickou nestabilitu až k hrozbám, které přináší klimatická změna. Tomu všemu a dalším externalitám čelí marketingoví ředitelé po celém světě. I přes neustálý nátlak ale nachází nová řešení pro další růst. Minulý rok v červnu proběhly rozhovory s lídry úspěšných značek, kteří se s námi podělili o to, jakým způsobem stimulovali růst svých firem a jak ho plánují podpořit i v budoucnu. Průzkum Deloitte Globální marketingové trendy pro rok 2023 přináší čtyři trendy, které pomohou marketérům zefektivnit jejich úsilí a nasměrují je k tomu, jaké by měly být jejich priority pro rok 2023.

Letošní průzkum přináší řadu zajímavých statistik týkajících se vlivu marketérů na úspešnost podnikání. Mezi nejdůležitější patří tyto: 

  • 75 % marketérů, kteří se nejvíce obávají ekonomické nestability, jí čelí pomocí investic.
  • 86 % dotazovaných marketérů zavádí interní iniciativy v oblasti udržitelnosti.
  • 89 % rychle rostoucích firem se shoduje na tom, že je jejich dlouhodobý úspěch podmíněn podporou kreativity.
  • 84 % dotazovaných společností v následujících dvou letech vytvoří metaverse zážitky.
Globální marketingové trendy pro rok 2023

1. Firmy bojují s ekonomickou nestabilitou pomocí investic 

Pro zajištění konkurenceschopnosti svých firem i v nepříznivých podmínkách marketéři využívají nové technologie, expanzi na nové trhy a personalizaci zákaznického servisu. Klíčovými trendy jsou:  

  • Urychlení přechodu na nové digitální technologie nebo platformy.
  • Expanze na nové trhy, do nových segmentů nebo geografických oblastí.
  • Implementace systémů nebo algoritmů pro větší personalizaci zákaznického servisu.

Více o trendu (EN)

2. Marketingoví ředitelé posilují růst interními změnami směrem k udržitelnosti 

Vzhledem k tomu, že spotřebitelé považují udržitelnost za stěžejní při výběru značky, se marketéři čím dál více zaměřují na dopad jejich firmy na životní prostředí. Dotazované společnosti se shodují ve třech prioritách na cestě k udržitelnosti: 

  • Udržitelnější interní marketingové postupy.
  • Větší propagace udržitelných produktů a služeb.
  • Stanovení dlouhodobých závazků v oblasti udržitelnosti.

Více o trendu (EN)

3. Kreativita pomocníkem růstu  

Všechny rychle rostoucí dotazované firmy mají jedno společné, a to implementaci procesů a postupů, které podporují kreativitu, riskování a mezioborovou spolupráci.  

I přes to, že jsou v dnešní době preferována marketingová data a jejich analýza, je kreativita stále neodmyslitelnou součástí tohoto odvětví a je velkým přínosem, pokud se k ní přistupuje správně.  

Více o trendu (EN)

4. Nové marketingové technologie na obzoru 

Jaké nové technologie letos zaujaly marketéry a jaké si jejich pozornost i nadále udrží?  

Nové technologie mohou vytvořit velmi důležitou konkurenční výhodu a jako obzvláště slibné vnímají marketéři metaverse a blockchain. 

Více o trendu (EN)

Pokud se chcete dozvědět více o marketingových trendech pro rok 2023 nebo se chcete seznámit s podrobnými výsledky průzkumu, neváhejte a přečtěte si kompletní studii Global Marketing Trends 2023 Resilient seeds for growth (v anglickém jazyce).  

Předchozí vydání

Global marketing trends 2022

Metodika
The 2023 Global Marketing Trends Executive Survey polled 1,015 executives from the C-suite from global companies in the United States, United Kingdom, Switzerland, Japan, Middle East, and Australia in July 2022. The survey respondents included marketing executives holding roles such as chief marketing officer, chief customer officer, chief revenue officer, chief digital officer, chief growth officer, and other related titles and were sampled across a wide range of industries. Each respondent offered their perspective on a variety of topics related to the future of marketing in the coming one to two years.

Separately, 23 executive interviews were conducted during September and October of 2022. These executives currently serve in marketing executive roles and their insights were a key part of shaping the insights in this report.

Považujete tyto informace za užitečné?