People

Anna Kolodrubcová

M&A Deloitte Legal

Advokátní koncipient

Anna Kolodrubcová

Anna Kolodrubcová je advokátní koncipientkou v oddělení fúzí a akvizic v Deloitte Legal v Praze.

Anna má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním právního poradenství jak při přeshraničních a domácích přeměnách společností, tak při akvizičních transakcích. Komplexní zkušenosti má rovněž s poskytováním poradenských služeb v oblasti korporátního práva a s vyjednáváním, přípravou a připomínkováním obchodních smluv.

Anna vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v rámci magisterského studia absolvovala studijní stáž na Právnické fakultě Tilburg University v Nizozemsku. Své odborné znalosti si rozšířila také ročním kurzem anglického práva pořádaného British Law Centre pod záštitou University of Cambridge.

Anna Kolodrubcová