Deloitte Indefra

Vores historie

I Danmark kan Deloitte føre sine rødder tilbage til 1912, hvor den unge revisor Hassing Jørgensen stiftede ”Revisions- og forvaltningsinstituttet, aktieselskab”. I dag er Deloitte Danmarks største revisions- og rådgivningsvirksomhed, og her kan du få et overblik over nogle af højdepunkterne i vores historie.

 

2019: Deloitte er i dag Danmarks største revisions- og rådgivningsvirksomhed med over 2.800 ansatte fordelt på otte kontorer i Danmark og Grønland. Deloitte har en omsætning på 3,7 mia. kr. i Danmark, og rådgivningsforretningen er nu større end revision. Dette afspejler ikke et mindre fokus på revision – tværtimod er behovet for revision stigende – men rådgivningsforretningen vokser hastigt, særligt grundet forretningsmæssige og digitale transformationer i danske virksomheder og den offentlige sektor.

2018: Italien, Grækenland og Malta bliver en del af det nordvesteuropæiske samarbejde. Deloitte Danmark er derfor nu en del af det nord- og sydeuropæiske medlemsfirma. Den globale konsolidering afspejler den virkelighed, vores kunder lever i. Verden er blevet mindre og vi og vores kunder opererer i stigende grad på en global scene.

I juni 2018 opkøber Deloitte strategihuset Struensee & Co. Med opkøbet styrkes Deloittes konsulentforretning med unikke strategiske kompetencer rettet mod den offentlige sektor.

2017: Deloitte Danmark bliver en del af et nyetableret nordvesteuropæisk firma med de nordiske lande, England, Holland, Belgien og Schweiz.  På globalt plan styrker man indsatsen mod FN’s Verdensmål med introduktionen af WorldClass – Deloittes ambition om at gøre en forskel for 50 mio. mennesker inden 2030. 

2016: Som en del den globale strategi om at skabe en større integration, indgik Deloitte Danmark i et tættere samarbejde med de andre nordiske lande ved at danne ét medlemsfirma, Deloitte Nordic.

2014: Deloitte opkøber konsulentvirksomheden Platon og styrker brugen af data.

2012: Deloitte i Danmark fejrer sit 100-årsjubilæum.

2004: Med indgangen til det nye år bliver Deloitte & Touche til Deloitte. Det nye logo med det lille grønne punktum signalerer, at Deloitte er et integreret revisions- og rådgivningsfirma med en bred palet af ydelser.

2003: Deloitte Consulting bliver en del af det danske Deloitte & Touche firma efter at have været en del af det globale Deloitte Consulting siden 1999.

2002: 1. juni overtager Deloitte & Touche aktiver og aktiviteter i den danske del af det globale revisionsfirma Andersen. Deloitte & Touche bliver herved Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma.

2000: På grænsen til det nye årtusinde er Deloitte & Touche er et af Danmarks største revisions- og rådgivningsfirmaer med 26 kontorer over hele landet og i Grønland. Antallet af medarbejdere er 1.500, hvoraf omkring 250 er statsautoriserede revisorer.

1999: Deloitte Consulting bliver dannet som et globalt firma med 14.000 konsulenter i 75 lande.

1994: Schøbel & Marholt ændrer navn til Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Det nye navn skal være med til at synliggøre det internationale samarbejde med Deloitte Touche Tohmatsu.

1990: RFI og Schøbel & Marholt fusionerer og bliver til Schøbel & Marholt. Næsten samtidig fusionerer de to firmaers respektive udenlandske samarbejdspartnere Deloitte Haskins & Sells og Touche Ross.

1987: Børsnoteringen af RFI ophører.

1967: De Forenede Revisionsfirmaer stiftes. Firmaet fusionerer senere med Schøbel & Marholdt.

1953: Revisions-Institutets Fond bliver stiftet med det formål at bevare RFI som en uafhængig revisionsvirksomhed.

1925: De ældste dele af Revisionsfirmaet Schøbel & Marholt kan føres tilbage til 1925.

1912: Revisions- og Forvaltnings-Instituttet dannes. Revisionsbanken, det børsnoterede aktieselskab Revisions- og Forvaltnings-Instituttet (RFI), stiftes

Fandt du dette nyttigt?