Skatt og avgift

Våre rådgivere fokuserer på å identifisere muligheter for optimalisert drift og kostnadseffektivitet ved å yte spesialiserte tjenester innenfor skatterett og selskapsrett. Samtidig er vi opptatt av at selskapets risikoprofil og at etterlevelse av gjeldende regelverk skal overholdes.