Tjenester

Tax controversy services

Nåværende trender tilsier at multinasjonale organisasjoner vil bruke mer tid og ressurser på å håndtere skattekonflikter både i deres lokale og utenlandske markeder. Skattemyndigheter deler informasjon om selskaper på tvers av landegrensene og fokuserer i stadig økende grad på implementering av skatteposisjoner.

Deloitte sitt tax controversy team består av både lokale og internasjonale eksperter som kan bistå multinasjonale selskaper i alle deler av en skattekonflikt, herunder ansatte som tidligere har jobbet hos skattemyndighetene, påtalemyndighetene samt andre konfliktorganer.

Kontakt oss

Finn Eide

Finn Eide

Partner / Advokat, Tax & Legal

Finn er partner og advokat for Deloitte Advokatfirma i Stavanger. Han er rådgiver for en rekke norske og utenlandske selskaper og dets eiere. Han arbeider bl.a. med strukturering/omstrukturering, M&A ... Mer

Elin Sætre Løfsgaard

Elin Sætre Løfsgaard

Director / Advokat (H)

Elin er advokat med møterett for Høyesterett og arbeider med alle typer problemstillinger knyttet til transaksjoner og (om)organisering av virksomhet. Hun er medlem av den tverrfaglige ledergruppen fo... Mer

Rolf Erik Disch

Rolf Erik Disch

Partner / Advokat

Rolf Erik er partner i Deloitte Advokatfirma i Bergen. Rolf Erik bistår norske og internasjonale klienter med rådgivning knyttet skatte- og selskapsrettslige spørsmål, herunder strukturering av virkso... Mer