Tjenester

Tax controversy services

Multinasjonale selskaper vil antagelig bruke mer tid på å håndtere skattekonflikter både nasjonalt og internasjonalt i tiden fremover. Skattemyndighetene fokuserer i stadig større grad på implementeringen av skatteposisjoner, og deler også informasjon om selskaper på tvers av landegrensene.

Deloitte Advokatfirma består av nasjonale og internasjonale eksperter, som kan bistå selskaper i alle de ulike delene som inngår i en skattekonflikt. Deloitte prosederer for alle rettsinstanser i Norge og for EFTA-domstolen, med fem advokater spesialisert på skatt og avgift med møterett for Høyesterett.

Problemstillingene man står overfor er gjerne komplekse. Derfor setter Deloitte alltid sammen team bestående av både en prosedyreadvokat og en skatte- eller merverdiekspert. Deloitte har også ansatte som har jobbet i skattemyndighetene så vel som domstolene tidligere.

Anette Fjeld

Anette Fjeld

Partner / Advokat (H), Leder Tax & VAT Litigation

Anette er partner og advokat spesialisert innen tvisteløsning og prosedyre for domstolene. Hun leder Deloittes avdeling for skatte- og avgiftsprosedyre, og har møterett i Høyesterett. Anette kommer ti... Mer

Alexander With

Alexander With

Partner / Advokat, Leder Indirect Tax

Alexander er leder av avgiftsavdelingen i Deloitte Advokatfirma Norge. Han arbeider med avgiftsspørsmål av alle slag, herunder merverdiavgift, særavgifter og toll. Han arbeider likevel særlig mye med ... Mer

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner / Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår ... Mer

Kontakt oss

Rolf Erik Disch

Rolf Erik Disch

Partner / Advokat

Rolf Erik er partner i Deloitte Advokatfirma i Bergen. Rolf Erik bistår norske og internasjonale klienter med rådgivning knyttet skatte- og selskapsrettslige spørsmål, herunder strukturering av virkso... Mer

Elin Sætre Løfsgaard

Elin Sætre Løfsgaard

Director / Advokat (H)

Elin er advokat med møterett for Høyesterett og arbeider med alle typer problemstillinger knyttet til transaksjoner og (om)organisering av virksomhet. Hun er medlem av den tverrfaglige ledergruppen fo... Mer