Bokettersyn og prosess

Tjenester

Bokettersyn og prosess

Deloitte Advokatfirma

Multinasjonale organisasjoner vil bruke mer tid og ressurser på å håndtere skattekonflikter både i deres lokale og utenlandske markeder. Skattemyndighetene fokuserer i stadig større grad på implementeringen av skatteposisjoner, og deler også informasjon om selskaper på tvers av landegrensene.

Deloitte Advokatfirma består av nasjonale og internasjonale eksperter, som kan bistå selskaper i alle de ulike delene som inngår i en skattekonflikt. Deloitte prosederer for alle rettsinstanser i Norge og for EFTA-domstolen, med fem advokater spesialisert på skatt og avgift med møterett for Høyesterett.

Problemstillingene man står overfor er gjerne komplekse, og vi setter derfor sammen team hvor både prosess og faglig kunnskap optimaliseres. Deloitte har også ansatte som har jobbet i skattemyndighetene så vel som domstolene tidligere.

Se hva vi kan hjelpe deg med: Skatt og avgift

Kontakt oss

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår ... Mer