Skatt og avgift | Deloitte Advokatfirma

Skatt og avgift

Tax services

International Tax Review kåret Deloitte Advokatfirma til Tax Firm of the Year i Norge. Kåringen, som er basert på tilbakemeldinger fra norske selskaper, reflekterer våre medarbeideres kompetanse og måten vi som advokatfirma jobber på.

Tjenester

Skatt og avgift

Business tax, International tax, Transfer pricing, Tax management consulting, Mergers and acquisitions – tax, Private company services, Private client services, Indirect tax og Global employer services.

Tjenester

Business tax

Vi bistår multinasjonale selskaper og konserner med generell skatterådgivning.

Tjenester

Indirect tax

Merverdiavgift, særavgifter, toll og internasjonal handel.

Tjenester

Transfer pricing

Vi bistår med komplekse problemstillinger innen internprisingsområdet.

Tjenester

Tax Management Consulting

Nå målsetninger for kvalitet, risikokontroll og effektiv ressursbruk i skattefunksjonen.

Tjenester

Global employer services

Rådgivning knyttet til ansatte som jobber internasjonalt.

Tjenester

Mergers and acquisitions - Tax

Rådgivning i skattespørsmål i forbindelse med transaksjoner.

Tjenester

Private company services

Rådgivning i alle typer skatte- og selskapsrettslige spørsmål for private selskaper.

Tjenester

Private Client Services

Juridisk bistand i forbindelse med beslutninger om strukturering, restrukturering og eierskifte i og utenfor familien.

Deloitte på innsiden

Våre medarbeidere

Finn din advokat i Deloitte Advokatfirma.

Deloitte på innsiden

Deloitte Advokatfirma

Deloitte Advokatfirma er et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer, med 200 profesjonelle medarbeidere.

Deloitte på innsiden

Advokattjenester

Fullstending rådgivning innen alle områder for forretningsjus.

Innsikt

Base Erosion and Profit Shifting

Skatt har blitt et særlig aktuelt tema i det offentlige rom de siste årene. Store multinasjonale foretak blir stadig kritisert for å drive aggressiv skatteplanlegging. Det er knyttet mye spenning til hvilke retningslinjer og anbefalinger OECD vil komme med i 2014 og 2015.

Kontakt oss

Kontaktskjema

Kontakt

Tore Paulshus

Managing Partner, Deloitte Advokatfirma

Kontakt

Rolf Saastad

Partner / Advokat, Leder Business Tax

Kontakt

Alexander With

Partner / Advokat, Leder Indirect Tax

Kontakt

Stig A. Sperre

Partner, Leder Global Employer Services

Kontakt

Audun Frøland

Partner / Advokat, Leder av M&A