Skatt og avgift

Tax services

International Tax Review kåret Deloitte Advokatfirma til Tax Firm of the Year i Norge. Kåringen, som er basert på tilbakemeldinger fra norske selskaper, reflekterer våre medarbeideres kompetanse og måten vi som advokatfirma jobber på.

Innsikt

Trygdeavgifter for frivillige medlemmer i folketrygden 2015

Avgiftssatsene for frivillige medlemmer er nå blitt fastsatt av Stortinget for 2015. Forskriften fastsetter hvor mye frivillige medlemmer skal betale i medlemsavgift for sitt medlemskap i folketrygden.

Tjenester

Skatt og avgift

Business tax, International tax, Transfer pricing, Tax management consulting, Mergers and acquisitions – tax, Private company services, Private client services, Indirect tax og Global employer services.

Tjenester

Business tax

Vi bistår multinasjonale selskaper og konserner med generell skatterådgivning.

Tjenester

Indirect tax

Merverdiavgift, særavgifter, toll og internasjonal handel.

Tjenester

Transfer pricing

Vi bistår med komplekse problemstillinger innen internprisingsområdet.

Tjenester

Tax Management Consulting

Nå målsetninger for kvalitet, risikokontroll og effektiv ressursbruk i skattefunksjonen.

Tjenester

Global employer services

Rådgivning knyttet til ansatte som jobber internasjonalt.

Tjenester

Mergers and acquisitions - Tax

Rådgivning i skattespørsmål i forbindelse med transaksjoner.

Tjenester

Private company services

Rådgivning i alle typer skatte- og selskapsrettslige spørsmål for private selskaper.

Innsikt

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) - Skatteplanlegging

Skatt har blitt et særlig aktuelt tema i det offentlige rom de siste årene. Store multinasjonale foretak blir stadig kritisert for å drive aggressiv skatteplanlegging. Det er knyttet mye spenning til hvilke retningslinjer og anbefalinger OECD vil komme med i 2014 og 2015.

Innsikt

Trygdeavtale mellom Norge og India er trådt i kraft

Ny trygdeavtale mellom Norge og India trådte i kraft 1. januar 2015. Dette medfører at indiske arbeidstakere i Norge eller norske arbeidstakere i India bare skal være omfattet av ett lands trygdeordning og at trygdeavgift og arbeidsgiveravgift bare skal betales til ett av landene.

Perspektiv

Dbriefs webcasts

Dbriefs Webcasts feature our professionals discussing critical issues that affect your business.

Deloitte på innsiden

Advokattjenester

Fullstending rådgivning innen alle områder for forretningsjus.

Deloitte på innsiden

Deloitte Advokatfirma

Deloitte Advokatfirma er et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer, med 200 profesjonelle medarbeidere.

Deloitte på innsiden

Våre medarbeidere

Finn din advokat i Deloitte Advokatfirma.

Kontakt

Tore Paulshus

Managing Partner, Deloitte Advokatfirma

Kontakt

Rolf Saastad

Leder Business Tax, Advokat / Partner

Kontakt

Alexander With

Leader Indirect Tax

Kontakt

Stig A. Sperre

Leder Global Employer Services, Partner

Kontakt

Audun Frøland

Partner