Tjenester

Research and development and government incentives

Mange land tilbyr sjenerøse tilskudd, fradrag og skatteinsentiver på fokusområder som energieffektivitet, miljø, globalisering, innovasjon, bærekraftighet og opplæring. Mer enn 30 land tilbyr også skatteinsentiver i forbindelse med aktiviteter innenfor forskning og utvikling, herunder i forbindelse med utvikling av vare, tjeneste eller produksjonsprosesser. Selskaper som innehar kunnskap om hvilke insentiver som er tilgjengelige til enhver tid og hvilke krav som stilles for å kvalifisere til ordningene, kan dermed oppnå betydelige operasjonelle og skattemessige fordeler. 

Som del av et globalt nettverk har våre rådgivere internasjonalt både inngående kunnskap og erfaring med de insentivordninger som finnes lokalt og internasjonalt, samt kunnskap om hvilke krav som stilles for å kvalifisere til ordningene.