Skattefunn og incentivordninger

Tjenester

Skattefunn og incentivordninger

Deloitte Advokatfirma

Mange land tilbyr generøse tilskudd, fradrag og skatteinsentiver på fokusområder som energieffektivitet, miljø, globalisering, innovasjon, bærekraftighet og opplæring. Mer enn 30 land tilbyr også skatteinsentiver i forbindelse med aktiviteter innenfor forskning og utvikling, herunder i forbindelse med utvikling av vare, tjeneste eller produksjonsprosesser. Selskaper som innehar kunnskap om hvilke insentiver som er tilgjengelige til enhver tid og hvilke krav som stilles for å kvalifisere til ordningene, kan dermed oppnå betydelige operasjonelle og skattemessige fordeler.

Som del av et globalt nettverk har våre rådgivere internasjonalt både inngående kunnskap og erfaring med de incentivordninger som finnes lokalt og internasjonalt, samt kunnskap om hvilke krav som stilles for å kvalifisere til ordningene.

Se hva vi kan hjelpe deg med: Skatt og avgift

Kontakt oss

Wensing Li

Wensing Li

Partner | Advokat

Wensing Li er partner og advokat i Deloitte og jobber primært med selskapsbeskatning med særlig fokus på internasjonal skatt der hun bistår norskbaserte selskaper ved investeringer i andre land, og ut... Mer

Daniel Herde

Daniel Herde

Partner | Advokat

Daniel Herde er partner og advokat i Deloitte og arbeider primært med selskapsbeskatning og rådgiving til tilknytting til oppkjøp og transaksjoner (bedriftsgjennomgang, strukturering mv.). Han bistår ... Mer