Artikkel

Nye rederibeskatningsregler for 2018 til 2027

Etter en del runder med EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har endelig nye rederibeskatningsregler blitt godkjent av ESA.