Om oss

Om Deloitte

Deloitte er et markedsledende selskap som leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. Vi etterstreber å hjelpe våre kunder realisere sine ambisjoner, skape en positiv forskjell i samfunnet, og utnytte potensialet i våre ansatte.

Formålet til Deloitte er «To make an impact that matters». Det er kjernen i alt vi foretar oss – vi skal utgjøre en forskjell. Og det dreier seg om langt mer enn de økonomiske verdiene vi er med på å skape for kundene våre og i samfunnet rundt oss.

I løpet av de nærmere 180 årene Deloitte har eksistert har verden blitt en helt annen. Mange ganger. Ny teknologi har endret virkelighetsopplevelsen vår over natten. Ingen periode i historien har forandret seg fortere, oftere og mer dramatisk, og Deloitte har utviklet seg i takt med disse endringene. I dag står vi overfor en klima- og naturkrise, men vi har stor tro på at ved å kombinere kloke hoder med ny teknologi, kan vi finne løsninger for en bærekraftig utvikling. Klima, bærekraft og teknologi er derfor våre viktigste satsningsområder og gjennomsyrer alt vi gjør.

Med oss på denne reisen har vi et verdisyn så sterkt befestet at det blir som et DNA. Det møter oss første gang vi kommer inn av døren, og blir med oss livet ut. Vi skal alltid være i forkant av utviklingen innen fagområdene våre. Vi har fjellstø integritet i alle avgjørelser vi tar. Vi viser omsorg for kolleger og kunder. Vi vet at kombinasjonen av tillit, åpenhet og samarbeid er helt nødvendig for å bygge et sterkt samfunn og et sunt næringsliv. Disse verdiene utgjør selve ryggraden i kulturen vår.

Deloitte leverer spesialiserte fagfelt vi behersker til fingerspissene; revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. Med over 457,000 kolleger i ryggen ser vi verden fra ulike vinkler og skaper verdier på tvers av landegrenser, bransjer, ekspertise, innsikt og generasjoner. Med kunnskapen dette gir oss, bidrar vi til å ruste kundene våre for morgendagens utfordringer. Sammen skaper vi resultater.
 

Års- og bærekraftsrapport

Historiene vi deler i denne rapporten vil gi deg innsikt i hvordan vi arbeider for å gjøre en positiv forskjell for våre medarbeidere, kundene våre og samfunnet rundt oss.

Vi arbeider med samfunnsansvar og bærekraft på flere måter i Deloitte; fra donasjoner, frivillighet og pro bono-arbeid til strategiske partnerskap, deltakelse i samfunnsdebatten og en styrket satsing på bærekraft i våre tjenester og leveranser.

Les rapporten her

Åpenhetsrapport

Åpenhetsrapporten dekker primært revisjonsvirksomheten i selskapet. Som følge av enhetlig eierstyring og selskapsledelse av forretningsområdene og foretakene i Deloitte-nettverket, benyttes Deloitte som fellesnavn når det ikke gis forretningsområde- eller selskapsspesifikke opplysninger.

Åpenhetsrapporten for Deloitte AS dekker regnskapsåret 1. juni 2022 – 31. mai 2023.

Les rapporten her

Om Deloitte

«Deloitte» er merkenavnet som titusener av dyktige fagpersoner i forskjellige virksomheter verden rundt er samlet under for å levere revisjon, rådgivning og advokattjenester til klienter og oppdragsgivere. Disse virksomhetene er medlemmer av Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), et britisk Company Limited by Guarantee.

Hvert medlemsfirma leverer tjenester i sitt geografiske område, og er underlagt gjeldende lover og faglige reguleringer i de aktuelle land hvor de driver sin virksomhet. Hvert DTTL-medlemsfirma er organisert  i overenstemmelse med det aktuelle lands gjeldende lover, regelverk og rammeverk. DTTL og hvert DTTL-medlemsfirma er separate og uavhengige juridiske enheter, og kan ikke økonomisk forplikte hverandre. DTTL og hvert DTTL-medlemsfirma er selv ansvarlig for egne handlinger og forsømmelser, og ikke hverandres. DTTL (også referert til som "Deloitte Global") leverer ikke selv tjenester til klienter.

DTTLs medlemsfirma i Norge er Deloitte AS.

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.