Om oss

Års- og bærekraftsrapport

Her kan du lære mer om hvordan vi arbeider for å utgjøre en forskjell for våre medarbeidere, kunder og samfunnet rundt oss.

Deloitte skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og som en stor næringslivsaktør har Deloitte en unik mulighet for å gi tilbake til samfunnet. Vi kan gjøre størst forskjell ved å ta i bruk vår viktigste ressurs – våre medarbeidere og deres kompetanse, erfaring og nettverk. Med sterk forankring i vår kjernevirksomhet skaper vi muligheter for enkeltmennesker og bidrar til å løse samfunnsutfordringer i samarbeid med ideelle organisasjoner, sosiale entreprenører og andre virksomheter.

Videre har vi fokus på klima og miljø i egen virksomhet og er Miljøfyrtårnsertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport.

I tillegg til å være Miljøfyrtårnsertifisert, har vi satt klimamål verifisert av Science Based Target initiative. Målene er i tråd med 1,5°C-scenarioet i Parisavtalen. Les mer om våre ambisjoner og tiltak knyttet til klima- og miljøarbeidet i vår Års- og bærekraftsrapport, samt i vårt klimaregnskap for forretningsåret 2023.

Progresjonen tilknyttet målet om at to tredjedeler av våre viktigste leverandører skal ha vitenskapsbaserte klimamål innen 2025, var ikke ferdig revidert av Deloitte Globalt på tidspunkt for styrets signering av Års- og bærekraftsrapporten. I forretningsåret 2021 hadde 8 % av våre leverandører globalt satt slike mål. I forretningsåret 2022 var tallet 14 % og i 2023 har tallet økt til 20 %*. 

Vi har tro på at de største løftene skjer gjennom samarbeid, og fortsetter å påvirke våre leverandører, kunder og ansatte i positiv retning. Derfor inviteres også våre samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av vår drift og våre tjenester kan forbedres.
 

*dette måltallet er ikke revidert av BDO.

Har du innspill til hvordan bærekraftsarbeidet kan forbedres hos Deloitte?

Send dine forslag til vår Bærekraftsdirektør Tone Indrebø Næs | E-post

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn!

 

Les rapporten for 2022/2023

Last ned

Tidligere rapporter

2021/2022
Var denne siden nyttig?