Bærekraft og samfunnsansvar

I Deloitte er vi opptatt av å utgjøre en forskjell. Gjennom vårt formål «To make an impact that matters - for clients, talents and society» er vi med å bidra positivt til samfunnet og fremme en bærekraftig utvikling.