Om oss

Vårt samfunnsansvar

Les mer om WorldClass og hvordan vi bidrar positivt i samfunnet rundt oss.

Deloitte har stort fokus på å gjøre en forskjell i samfunnet. Gjennom vår egen virksomhet og medarbeiderengasjement samt et bredt spekter av partner- og nettverkssamarbeid bidrar vi positivt til samfunnet på en rekke områder. Et sentralt element i dette arbeidet er vårt globale samfunnsansvarsprogram WorldClass.

Deloitte WorldClass skal bidra til en bedre framtid for 100 millioner mennesker innen 2030 – i tråd med tidsrammen for å nå FNs bærekraftsmål. I Norge bidrar vi til den globale ambisjonen gjennom lokale aktiviteter i samarbeid med sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner.

WorldClass tar i bruk vår viktigste ressurs – våre medarbeideres kompetanse, erfaring og nettverk – til å skape nye muligheter for millioner av mennesker verden rundt. Samfunnsansvarsprogrammet har hovedfokus på FNs Sustainable Development Goal 4 (inkluderende og rettferdig utdanning og livslang læring) og 8 (vedvarende økonomisk vekst og anstendig arbeid for alle)

Dersom du er nysgjerrig på hvordan vi jobber for å nå vår ambisiøse målsetting om å forbedre fremtiden for 100 millioner og høre case-eksempler fra ulike land, kan du lese mer om det her

Hvordan leverer vi WorldClass?

Målsetningen i WorldClass er primært gjennom bruk av vår faglige kompetanse og ved å etablere prosjekter og initiativer sammen med partnere og nettverk. Alle prosjekter i WorldClass-ambisjonen må oppfylle visse krav. De må være målbare, virkningsfulle og innovative og gi mulighet for deltakelse fra medarbeidere innen et bredt spekter av fagområder i Deloitte.

Gjennom WorldClass har vi som mål å forbedre utdanningsresultater, utvikle jobbferdigheter og utvide mulighetene for et stort antall mennesker i utsatte grupper. Vi tror vi har størst påvirkning når våre ansatte bruker sin kompetanse til å hjelpe enkeltpersoner med å oppnå sine ambisjoner og nå sitt potensiale. 

Innenfor WorldClass-ambisjonen ønsker vi å oppmuntre til samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Vi jobber mest mulig sammen med partnere som allerede har en infrastruktur og organisasjon for gjennomføring. Når det gir merverdi, vil vi også sette ulike samarbeidspartnere i kontakt med hverandre. Les mer om våre partnerskap nedenfor.

Impact Foundation

Impact Foundation er en ressurspool med arbeidstimer hvor Deloittes ansatte kan søke om å arbeide pro med organisasjoner og prosjekter som kan løse komplekse samfunnsutfordringer.

Impact Foundation ble opprettet i 2018. Gjennom plattformen kan ansatte søke om å etablere et nytt prosjekt eller bli med i et eksisterende prosjekt – som enten kolleger eller noen av Deloittes strategiske eksterne partnere har tatt initiativ til. 

Les mer om våre Impact Foundation prosjekter her

Impact Every Day

Fokuset i Impact Every Day er å inspirere og støtte medarbeidere i å gjøre en forskjell året rundt. De siste 20 årene har vi kollektivt demonstrert vårt engasjement for samfunnet gjennom en frivillig Impact Day. Dette er en dag der Deloittere gir tilbake til samfunnet gjennom veldedighet og andre bidrag i lokalsamfunnet. 

Ler mer om hvordan vi utgjør en forskjell i vårt nærmiljø her

Våre partnere

Vi er stolt samarbeidspartner med flere ideelle organisasjoner, sosiale entreprenører, universiteter og høyskoler og ikke-kommersielle debattarenaer. Les mer om dette her

Les mer: Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar

Les mer

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Var denne siden nyttig?