Vi blir enda bedre til å skape ny og verdifull kunnskap når vi har et bredt mangfold av ideer og tanker.

Sjur Gaaseide, CEO i Deloitte Norge


Impact that matters

Norge har ambisjon om å være et kunnskapssamfunn. Vi vet at Norge står foran en betydelig omstilling i de kommende tiårene. For å kunne utvikle en bærekraftig økonomi for den norske fremtiden, må vi ha kunnskap som er internasjonalt ledende, som er kontinuerlig oppdatert, og vi må sikre at riktig kunnskap brukes på riktig sted.

Kunnskap har den unike egenskapen at den øker når den deles. Her spiller Deloitte en viktig rolle. Deloittes selskapsformål er «Impact that matters». Vi ønsker å utgjøre en forskjell for våre medarbeidere, for våre kunder og for det norske samfunnet. Vi er cirka 1600 medarbeidere på mer enn 20 kontorer rundt om i Norge, som hver dag bistår mange av våre ledende offentlige og private virksomheter. Vi utgjør en forskjell ved å foreslå og utvikle løsninger på komplekse problemer. Men vi gjør det også ved å dele kunnskap og sørge for at ny kunnskap tilflyter det norske samfunnet og de mange store og små virksomhetene vi arbeider med.

Hvert år ansetter vi ca 200 nye medarbeidere, mange av dem direkte fra universiteter og høyskoler. Vi gir dem videre utdanning og karriereutvikling, og vi arbeider med kunder i team der den nye kunnskapen deles og videreutvikles. Gjennom dette gir vi vårt bidrag til utviklingen av Norge som et kunnskapssamfunn.

Samtidig er vi engasjert i andre samfunnsaktiviteter. Vi ønsker å være en aktiv bidragsyter til samfunnet og til samfunnsdebatten. Vi inviterer til samfunnsdebatt blant annet gjennom samarbeidsprosjektet «Stemmer» sammen med MUNCH. Vi er samarbeidspartner med Leger Uten Grenser og Kirkens Bymisjon, og vi bidrar i flere andre prosjekter som du kan lese mer om i denne rapporten.

I sum er det dette som er «Impact that matters».

I denne rapporten forteller vi mer om hvilke resultater vi skaper, og hvordan vi skaper disse resultatene. Vi forteller om hva vi lykkes med, og vi forteller om hva vi må fortsette å bli bedre på. Deloitte skaper gode økonomiske resultater, og vi skaper en betydelig verdi for våre kunder og positiv effekt for samfunnet vi er en del av. Samtidig vil vi fortsette arbeidet for å bli en enda mer bærekraftig virksomhet, og vi vil fortsette arbeidet med mangfold og inkludering, både hva gjelder kjønnsbalanse og andre viktige former for mangfold. Vi blir enda bedre til å skape ny og verdifull kunnskap når vi har et bredt mangfold av ideer og tanker.

God lesning!

2021 Global Impact Report

Medarbeidere

Deloittes viktigste verdiskapning skjer i møte mellom våre klienters behov og våre medarbeideres leveranser. Derfor er medarbeidernes kompetanse og engasjement viktig for oss. Vi har har de siste årene økt innsatsen for å utvikle vår organisasjon gjennom rekruttering og utvikling av ledere og medarbeidere.

Les historiene

Samfunn

Deloitte har stor påvirkningskraft på samfunnet, både gjennom våre handlinger, kunder og samarbeidspartnere. Derfor er samfunnsansvar og bærekraft en sentral del av vår forretningsvirksomhet. Vi er opptatt av å bruke vår kompetanse, vår erfaring, vårt nettverk og vårt medarbeiderengasjement til å utgjøre en forskjell for samfunnet vårt.

Les historiene

Kunder

Det er i møte med våre kunder at vi virkelig kan utgjøre en forskjell, både for virksomheten, men også i form av ringvirkninger i samfunnet som prosjektene fører til av positiv utvikling. Vi etterstreber å ha den bredden som kreves for at vi kan gi våre klienter den støtten som trengs for å lykkes. I våre engasjementer utfordrer vi oss selv til å gjøre en forskjell for klienter, medarbeidere, profesjonen vår og for samfunnet.

Les historiene