formål og verdier

Deloitte på innsiden

Formål og verdier

Vårt formål og våre verdier er retningsgivende for alt vi gjør i Deloitte.

Vårt formål

Hver dag utfordrer vi oss selv til å gjøre en forskjell for klienter, medarbeidere, profesjonen vår og for samfunnet.

  • I møte med klienter finner vi de beste løsningene. Vi tør å stille de utfordrende spørsmålene og vi bringer nye ideer til bordet.
  • Vi gir medarbeidere muligheten til å gjøre en forskjell, både personlig og profesjonelt. Vi tilbyr en unik karriere som utvikler fremtidens ledere.
  • Vi leder an utviklingen innen egne profesjoner og skaper innovativ faglig utvikling som reflekterer den virksomheten vi er.
  • Vi har et sterkt samfunnsengasjement. Vi har høy integritet og bidrar til at det skapes tillit i samfunnet.

Våre verdier

Integritet

Er Deloittes viktigste verdi. Integritet betyr å inneha en styrke til å stå for det en mener og gjennomføre dette i handlinger. Holdningene til det ansvar vi i Deloitte har overfor samfunnet, klienter og kolleger, skal vise seg i konkrete handlinger.

Dynamisk

Knyttes til kreativitet og initiativ og skapes i samarbeid på tvers av alder, erfaring og kompetanse-områder. Vi arbeider i team sammen med klienten, hvor vårt engasjement er med på å gjøre oss til gode og attraktive samarbeidspartnere.

Empatisk

Spiller en stor rolle i forhold til kolleger og klienter. Vi fokuserer på vår evne til å vise omtanke og respekt overfor kolleger, slik at vår tillitskultur styrkes.

Vidsynt

Skal sikre at vi henter styrke fra ulikheter i medarbeidernes fag-kunnskaper og ferdigheter. Vårt vidsyn skal sørge for at vi søker etter alternative innfallsvinkler og metoder for problemløsning. Forståelse og innsikt fra våre ulike forretningsområder skal anspore til bedre løsninger for våre klienter. 

Samfunnsansvar

For Deloitte handler samfunnsansvar om at vi til enhver tid skal strekke vårt ansvar utover det som forventes av oss både etisk, juridisk og økonomisk.

Les mer
Var denne siden nyttig?