Om oss

Formål og verdier

Vårt formål og våre verdier er retningsgivende for alt vi gjør

Vårt formål

Hver dag utfordrer vi oss selv til å gjøre en forskjell for klienter, medarbeidere, profesjonen vår og for samfunnet.

  • I møte med klienter finner vi de beste løsningene. Vi tør å stille de utfordrende spørsmålene og vi bringer nye ideer til bordet
  • Vi gir medarbeidere muligheten til å gjøre en forskjell, både personlig og profesjonelt. Vi tilbyr en unik karriere som utvikler fremtidens ledere
  • Vi leder an utviklingen innen egne profesjoner og skaper innovativ faglig utvikling som reflekterer den virksomheten vi er
  • Vi har et sterkt samfunnsengasjement. Vi har høy integritet og bidrar til at det skapes tillit i samfunnet

Våre verdier

Lead the way

Deloitte er ikke bare ledende innen profesjonene vi tilhører, vi jobber også for å fornye dem for framtiden. Vi er også opptatt av å skape muligheter og lede vei mot et mer bærekraftig samfunn.

Serve with integrity

Ved å opptre etisk og med integritet, har Deloitte vunnet tillit hos kunder og myndigheter og i samfunnet generelt. Å ta vare på denne tilliten er vår aller viktigste ansvarsoppgave.

Care for each other

Vi bryr oss om hverandre og verdsetter respekt, rettferdighet, utvikling og trivsel høyt.

Foster inclusion

Vi er på vårt sterkeste når vi har en inkluderende kultur og er åpne for mangfold i alle former. Vi vet at dette tiltrekker de beste talentene, muliggjør innovasjon og bidrar til å levere løsninger med bredere perspektiv til kundene våre.

Collaborate for impact

Vi er samarbeidsorienterte og jobber i team på tvers av forretningsområder, geografier og kompetanseområder for å skape konkret og målbar effekt.

Bærekraft og samfunnsansvar

For Deloitte handler samfunnsansvar om at vi til enhver tid skal strekke vårt ansvar utover det som forventes av oss både etisk, juridisk og økonomisk.

Les mer

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Var denne siden nyttig?