Om oss

Om Deloitte

En historie med mening

Deloitte er et markedsledende selskap som leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. Vi etterstreber å hjelpe våre kunder realisere sine ambisjoner, skape en positiv forskjell i samfunnet, og utnytte potensialet i våre ansatte.

Globalt har Deloitte utgjort en forskjell i over 150 år. Organisasjonen har vokst i omfang og diversitet, til å utgjøre omtrent 264.000 ansatte i 150 land. Vi skal til enhver tid strekke vårt ansvar utover det som forventes av oss etisk, juridisk og økonomisk.

Vårt formål og våre verdier er retningsgivende for alt vi gjør i Deloitte. Formålet vårt er: To make an impact that matters. For å kunne fylle formålet, må vi gjøre oss fortjent til, og oppnå, respekt blant alle interessegrupper i samfunnet. Vi skal utfordre oss selv til å gjøre en forskjell for klienter, medarbeidere, profesjonen vår og for samfunnet.

Slik utgjør Deloitte en forskjell i samfunnet.

Hovedkontor

Deloitte Norge
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo

Telefon: +47 23 27 90 00
E-post: noss@deloitte.no

Se listen over alle våre kontorer »

Våre tjenesteområder

Deloitte — 100 år i Norge

Deloitte Norge fikk sin spede begynnelse da Jacob von Tangen Kielland for hundre år siden stiftet Bergens Revisionsinstitut. Den gang var det ingen krav til utdanning eller godkjennelse for den som skulle jobbe med revisjon.

Mye har skjedd siden den konstituerende generalforsamlingen i 1916, og i 2016 markerte vi at vi gjennom hundre år har utgjort en forskjell, for klienter, medarbeidere, profesjonen og samfunnet.

Dette er vår historie »
Om Deloitte

«Deloitte» er merkenavnet som titusener av dyktige fagpersoner i forskjellige virksomheter verden rundt er samlet under for å levere revisjon, rådgivning og advokattjenester til klienter og oppdragsgivere. Disse virksomhetene er medlemmer av Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), et britisk Company Limited by Guarantee.

Hvert medlemsfirma leverer tjenester i sitt geografiske område, og er underlagt gjeldende lover og faglige reguleringer i de aktuelle land hvor de driver sin virksomhet. Hvert DTTL-medlemsfirma er organisert  i overenstemmelse med det aktuelle lands gjeldende lover, regelverk og rammeverk. DTTL og hvert DTTL-medlemsfirma er separate og uavhengige juridiske enheter, og kan ikke økonomisk forplikte hverandre. DTTL og hvert DTTL-medlemsfirma er selv ansvarlig for egne handlinger og forsømmelser, og ikke hverandres. DTTL (også referert til som "Deloitte Global") leverer ikke selv tjenester til klienter.

DTTLs medlemsfirma i Norge er Deloitte AS.