Deloittes Åpenhetsrapport

Om oss

Deloittes Åpenhetsrapport 2021/2022

Et innblikk inn i revisjonsvirksomheten

Rapporten skal sikre åpenhet og innsyn i revisjonsvirksomheten, og opplysningsplikten gjelder forhold av betydning for sikring av revisors uavhengighet og kvaliteten på revisjonen av foretak av allmenn interesse.

Om Deloittes Åpenhetsrapport

I lov om revisjon og revisorer er det inntatt bestemmelse om at revisor for foretak av allmenn interesse skal avgi en åpenhetsrapport. Foretak av allmenn interesse er i loven definert som foretak med noterte verdipapirer, banker og andre kredittinstitusjoner og forsikringsselskaper.

Loven inneholder detaljerte regler om innholdet i åpenhetsrapporten. Rapporten skal sikre åpenhet og innsyn i revisjonsvirksomheten, og opplysningsplikten gjelder forhold av betydning for sikring av revisors uavhengighet og revisjonskvalitet for foretak av allmenn interesse.

Åpenhetsrapporten dekker primært revisjonsvirksomheten i selskapet. Som følge av enhetlig eierstyring og selskapsledelse av forretnings - områdene og foretakene i Deloitte - nettverket, benyttes Deloitte som fellesnavn når det ikke gis forretningsområde - eller selskaps - spesifikke opplysninger.

Åpenhetsrapporten for Deloitte AS dekker regnskapsåret 1. juni 2021 – 31. mai 2022.

English: Audit Transparency Report 2021/2022

Var denne siden nyttig?