Deloittes Åpenhetsrapport

Om oss

Deloittes Åpenhetsrapport 2018/2019

Et innblikk inn i revisjonsvirksomheten

Rapporten skal sikre åpenhet og innsyn i revisjonsvirksomheten, og opplysningsplikten gjelder forhold av betydning for sikring av revisors uavhengighet og kvaliteten på revisjonen av foretak av allmenn interesse.

Om Deloittes Åpenhetsrapport

I lov om revisjon og revisorer er det inntatt bestemmelse om at revisor for foretak av allmenn interesse skal avgi en åpenhetsrapport. Foretak av allmenn interesse er i loven definert som foretak med noterte verdi-papirer, banker og andre kreditt-institusjoner og forsikringsselskaper.

Loven inneholder detaljerte regler om innholdet i åpenhetsrapporten. Rapporten skal sikre åpenhet og innsyn i revisjonsvirksomheten, og opplysningsplikten gjelder forhold av betydning for sikring av revisors uavhengighet og kvaliteten på revisjonen av foretak av allmenn interesse. 

Åpenhetsrapporten dekker primært revisjonsvirksomheten i selskapet. Som følge av enhetlig eierstyring og selskapsledelse av forretnings-områdene og foretakene i Deloitte-nettverket, benyttes Deloitte som fellesnavn når det ikke gis forretningsområde- eller selskaps-spesifikke opplysninger. 

Åpenhetsrapporten for Deloitte AS dekker regnskapsåret 1. juni 2018 – 31. mai 2019.

Var denne siden nyttig?