Risk | Deloitte Norge | Risikostyring, internkontroll, informasjonssikkerhet

Risk

Deloitte tilbyr rådgivningstjenester innenfor styring og kontroll, samfunnsansvar, risikostyring og informasjonssikkerhet til alle typer virksomheter innenfor offentlig og privat sektor.

Kontakt

Helene Raa Bamrud

Partner

Kontakt

Stein Ove Songstad

Partner