Artikkel

Helhetlig risikostyring

I kjølvannet av kriser og skandaler har det vokt frem krav og forventninger til at virksomheter offentlig skal kunne vise ansvarlighet for hendelser og handlinger.