Tjenester

Gransking og Forensic Services

Forensic & Investigation

Innenfor tjenesteområdet Gransking og Forensic Services tilbyr Deloitte tjenester som spenner fra gransking til rådgivning og forebyggende arbeid knyttet til compliance, antikorrupsjonssystemer og antikorrupsjonsrådgivning, antihvitvasking, sikring og analyse av elektronisk informasjon og bakgrunnsundersøkelser, samt bistand i tvistesaker.

Vi kan tilby et team bestående av økonomer, revisorer, advokater, jurister, samfunnsvitere, IT-spesialister, ingeniører, eksperter med bakgrunn fra politi- og påtalemyndighet og andre, sammensatt etter behov i den enkelte sak. Ved å skreddersy et tverrfaglig team som møter den enkelte kundens behov, sikrer Deloitte en leveranse der kundens utfordringer, krav og forventninger står i fokus.

Enhver kunde er unik, og enhver leveranse gjøres unik. Tilpasset rådgivning med involvering fra kunden oppfattes som sentralt innenfor tjenesteområdet Gransking og Forensic Services enten kunden er i forkant og ønsker å utvikle intern kontroll og styringssystemer, eller når en mistanke om et ureglementert forhold oppstår og krever umiddelbare råd og forsvarlig oppfølging.

Gode varslingsrutiner

Vi tilbyr sikker varsling for Deloittes kunder

Retten til varsling har vært ivaretatt i arbeidsmiljøloven siden 2007. 1. juli 2017 trådte nye varslingsregler i kraft, som styrker varslernes vern og krav om skriftlige rutiner.

I et samarbeid med selskapet GOT Ethics tilbyr Deloitte nå en digital plattform for våre kunder som ikke er revisjonsklienter, hvor både ansatte og eksterne kan varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.

Les mer

Stein Ove Songstad

Stein Ove Songstad

Partner

Stein Ove har omfattende erfaring fra granskninger, kartlegginger og undersøkelser i privat og offentlig sektor, og har ledet og deltatt i en rekke profilerte granskinger. Dette gjelder granskinger in... Mer

Marianne Reikvam

Marianne Reikvam

Partner, Financial Advisory

Marianne er leder for Forensic, enheten blant annet som jobber med granskninger og rådgivning tilknyttet misligheter og økonomisk kriminalitet. Hun har lang erfaring innen styring og kontroll, ledelse... Mer