Tjenester

Gransking og Forensic Services

Forensic & Investigation

Innenfor tjenesteområdet Gransking og Forensic Services tilbyr Deloitte tjenester som spenner fra gransking til rådgivning og forebyggende arbeid knyttet til compliance, antikorrupsjonssystemer og antikorrupsjonsrådgivning, antihvitvasking, sikring og analyse av elektronisk informasjon og bakgrunnsundersøkelser, samt bistand i tvistesaker.

Vi kan tilby et team bestående av økonomer, revisorer, advokater, jurister, samfunnsvitere, IT-spesialister, ingeniører, eksperter med bakgrunn fra politi- og påtalemyndighet og andre, sammensatt etter behov i den enkelte sak. Ved å skreddersy et tverrfaglig team som møter den enkelte kundens behov, sikrer Deloitte en leveranse der kundens utfordringer, krav og forventninger står i fokus. Enhver kunde er unik, og enhver leveranse gjøres unik. Tilpasset rådgivning med involvering fra kunden oppfattes som sentralt innenfor tjenesteområdet Gransking og Forensic Services enten kunden er i forkant og ønsker å utvikle intern kontroll og styringssystemer, eller når en mistanke om et ureglementert forhold oppstår og krever umiddelbare råd og forsvarlig oppfølging.

Stein Ove Songstad

Stein Ove Songstad

Partner

Stein Ove har omfattende erfaring fra granskninger, kartlegginger og undersøkelser i privat og offentlig sektor, og har ledet og deltatt i en rekke profilerte granskinger. Dette gjelder granskinger in... Mer

Thor Dalhaug

Thor Dalhaug

Director

Thor leder Deloittes granskingsavdeling, og har mange års erfaring innen gransking, internkontroll og antikorrupsjon. Han har arbeidet med en rekke store internasjonale granskingssaker. Thor har bistå... Mer