Våre medarbeidere

Stein Ove Songstad

Partner | Risk Advisory

Stein Ove Songstad

Dronning Eufemias gate 14

0191 Oslo

Norge

Vis på kart

Stein Ove har omfattende erfaring fra granskninger, kartlegginger og undersøkelser i privat og offentlig sektor, og har ledet og deltatt i en rekke profilerte granskinger. Dette gjelder granskinger innen områder som korrupsjon, misligheter, brudd på rettsregler, herunder bl.a. offentlige anskaffelser, arbeidsrelaterte tema som f. eks trakassering, sosial dumping, brudd på arbeidstidsbestemmelser, mv.

Han har bred og omfattende erfaring fra offentlig sektor, og har i Deloitte ansvar for kontrollrelaterte tjenester for stat, helse og kommunal sektor. Dette gjelder evalueringer, internrevisjoner, forvaltningsrevisjon, internkontroll, risikostyring.

Gjennom praktisk erfaring har han svært god innsikt i organisering, regelverk og normer som regulerer de ulike sektorene. Han har bakgrunn fra bl.a. Justisdepartementet, Politi- og lensmannsetaten og Riksrevisjonen, har juridisk embetseksamen og en master i ledelse.

Stein Ove Songstad