Våre medarbeidere

Stein Ove Songstad

Partner

Stein Ove Songstad

Lars Hilles gate 30

5008 Bergen

Norge

Vis på kart

Stein Ove har omfattende erfaring fra granskninger, kartlegginger og undersøkelser i privat og offentlig sektor, og har ledet og deltatt i en rekke profilerte granskinger. Dette gjelder granskinger innen områder som korrupsjon, misligheter, brudd på rettsregler, herunder bl.a. offentlige anskaffelser, arbeidsrelaterte tema som f. eks trakassering, sosial dumping, brudd på arbeidstidsbestemmelser, mv.

Han har bred og omfattende erfaring fra offentlig sektor, og har i Deloitte ansvar for kontrollrelaterte tjenester for stat, helse og kommunal sektor. Dette gjelder evalueringer, internrevisjoner, forvaltningsrevisjon, internkontroll, risikostyring.

Gjennom praktisk erfaring har han svært god innsikt i organisering, regelverk og normer som regulerer de ulike sektorene.  

Stein Ove Songstad