People

Marianne Reikvam

Partner

Marianne Reikvam

Dronning Eufemias gate 14

0191 Oslo

Norge

View map

Marianne er leder for Forensic, enheten som jobber med granskninger og rådgivning knyttet til mislighetsrisiko og svindel, antikorrupsjon, hvitvasking, sanksjoner, bakgrunnssjekker og varslingsystemer.

Marianne har 17 års arbeidserfaring, herav 13 års erfaring fra bank og finansforetak, og har en bred erfaringsbakgrunn. Hun har erfaring med både rådgivning og revisjon i privat og offentlig sektor, og har særskilt kompetanse på risikostyring og compliance, styringssystemer tilpasset reguleringer, internkontroll og granskning. 

Marianne Reikvam