Revisjon | Deloitte Norge

Revisjon

Deloitte er et ledende revisjonsselskap, både i Norge og internasjonalt. Vi ser på revisjon som et viktig samfunnsoppdrag som sikrer tillit til finansiell rapportering og bidrar til et effektivt og velfungerende næringsliv.

Kontakt

Jørn Borchgrevink

Partner, Leder Audit & Advisory

Kontakt

Sylvi Bjørnslett

Partner

Kontakt

Anne Jones

Leder, Finance

Partner