Revisjon | Deloitte Norge

Revisjon

Deloitte er et ledende revisjonsselskap, både i Norge og internasjonalt. Vi ser på revisjon som et viktig samfunnsoppdrag som sikrer tillit til finansiell rapportering og bidrar til et effektivt og velfungerende næringsliv.

Tjenester

Revisjon og attestasjonstjenester

Deloitte, som et av verdens ledende revisjonsselskap, leverer tjenester innen revisjon, forenklet revisorkontroll og andre attestasjonstjenester.

Tjenester

Granskning og Forensic Services

Granskning og Forensic Services. Gransking, rådgivning og forebyggende arbeid knyttet til compliance, antikorrupsjonssystemer og antikorrupsjonsrådgivning, antihvitvasking, sikring og analyse av elektroniske data og bakgrunnsundersøkelser.

Tjenester

IFRS-rapportering

Vi gir deg kvalifisert rådgivning om komplekse IFRS-problemstillinger og yter proaktiv rådgivning om utviklingen. Vi fokuserer på den operasjonelle, verdiskapende implementering av de internasjonale regnskapsstandarder i din virksomhets økonomirapportering.

Tjenester

Regnskap og finansiell rapportering

Deloitte tilbyr en rekke tjenester innen rådgivning knyttet til regnskap og finansiell rapportering både for statlig, kommunal og privat sektor.

Tjenester

Utarbeidelse av regnskaps- og ligningspapirer

Deloitte kan bistå med tekniske utarbeidelser i forbindelse med årsoppgjør.

Tjenester

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Deloitte er en av Norges fremste leverandører av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vi har et bredt fagmiljø med spisskompetanse innen samtlige kommunale tjenesteområder.

Kontakt oss

Kontaktskjema

Kontakt

Jørn Borchgrevink

Partner, Leder Audit & Advisory

Kontakt

Sylvi Bjørnslett

Partner

Kontakt

Anne Jones

Leder, Finance

Partner

Finn kontor

Finn et lokalt kontor

Innsikt

IFRS Nyhetsbrev

Nyheter om endringer og oppdateringer innenfor International Financial Reporting Standards. Se også IAS PLUS, Deloittes internasjonale nyhetsbrev om IFRS.

Innsikt

Nyhetsbrev fra Deloitte

Bransjer og markeder er i konstant utvikling. Nye regelverk er stadig på trappene. Få med deg nyhetene som påvirker deg og din bedrift med Deloittes nyhetsbrev.

Events

Seminarer og kurs

Deloitte holder kurs og seminarer innen en rekke fagområder.

Karriere

Ledige stillinger

Se oversikt over ledige stillinger i Deloitte. Mulighetene venter!