Løsninger

Data Analytics

Nye digitale verktøy gir datadrevet innsikt og merverdi i revisjonen

Teknologi og kommunikasjon har endret måten virksomheter opererer. Det legges større vekt på innovative løsninger basert på datadrevet innsikt. Organisasjoner i alle bransjer investerer i avanserte analyseverktøy for bedre innsikt og mer effektive beslutninger.

Digitalisering er et prioritert område for Deloitte og med økende automatisering av manuelle prosesser og store mengder komplekse transaksjoner må vi holde oss oppdatert på ny teknologi for å kunne optimalisere våre revisjonsløsninger. Deloitte er stolte av å skape verdi for våre klienter basert på lang erfaring i bransjen og erfaring med ulike analyseverktøy. Ved bruk av nye analyseverktøy endrer vi måten revisjonen blir utført.

 

Nøkkelen til suksess er menneskene bak verktøyene

Moderne analyseverktøy er en forutsetning for konkurransedyktige leveranser, men nøkkelen til suksess er menneskene som bruker dem. Verktøyene i seg selv er ikke tilstrekkelig, det sentrale er kompetansen til våre revisorer.

Basert på vår kjennskap til din virksomhet bestemmer våre dyktigste revisorer hvilke analyser det er nødvendig å utføre, og vurderer hva resultatene av analysene innebærer og hvilken betydning funnene har. Verktøyene bidrar til at vi kan utføre en enda mer effektiv revisjon av enda høyere kvalitet og å gi enda mer verdifull innsikt tilbake – og bruke tiden på det som er aller viktigst for deg.

 

Cognia – vår globale plattform

Våre revisorer benytter plattformen Cognia i sitt samarbeid med klientene. Cognia er Deloitte sin globale plattform med innovative revisjonsverktøy. Dette gjør at vi kan levere høy kvalitet gjennom hele revisjonsprosessen og konsekvent behandling av data. Noen av de verktøyene vi benytter er:

Reveal – egenutviklet analyseverktøy
Deloitte sitt egenutviklete analyseverktøy bistår revisjonsteamet med å utføre revisjonshandlinger ved hjelp av regresjonsanalyse.  Resultatene får revisjonsteamet i et brukervennlig og oversiktlig format. Eksempelvis kan Reveal gi sikkerhet for at en troverdig og forutsigbar sammenheng eksisterer og at relevante og pålitelig data er tilgjengelig.

Reveal er spesielt effektiv i situasjoner hvor forventinger skal utvikles på grunnlag av historiske forhold mellom to eller flere datasett og hvor månedlig eller tverrsnittsdata er tilgjengelig. Reveal gir revisjonsteamet innsikt i din virksomhet ved å påvise trender og avvik på kontonivå og transaksjonsnivå.

Spotlight – egenutviklet analyseapplikasjon

Deloitte har utviklet Spotlight- en analyseapplikasjon som leverer selvbetjeningsanalyser til revisorer og bidrar til at revisor får en bedre forståelse av kundens virksomhet. Dettet gir en økt kvalitet i revisjonen på en kostnadseffektiv måte. Spotlight er et ledende revisjonsverktøy som gir tilgang til automatiserte og innovative analyser som reduserer tidsbruk og fokuserer på de viktigste områdene.

Spotlight brukes eksempelvis til risikovurderingsanalyser for å identifisere fokusområder, og gir også revisjonsteamet innsikt i en lang rekke andre faktorer og forhold i virksomhetens prosesser. Spotlight vil også gi deg verdifull innsikt i financial close prosessen.

Power BI – visualiseringsverktøy

Power BI er Microsoft sitt visualiseringsverktøy, som benyttes av alle revisorer i Deloitte. Med dette kraftige verktøyet utarbeides interaktive datavisualiseringer og rapporter. I Power BI omformer vi og setter sammen data fra ulike kilder og graver dypt inn i dataene for å finne mønster og få innsikt. Fleksibiliteten i programmet, og vår kjennskap til din virksomhet gjør oss i stand til lage innsiktsfulle analyse og visualiseringer.

Excel Analytics Toolbar – egenutviklet tillegg

Excel Analytics Toolbar er et Deloitte-utviklet tillegg til Microsoft Excel. Det er egnet til å hjelpe revisjonsteamet med effektivt å tilpasse og bearbeide informasjon, samt utføre enkelte analyser av klientdata i Excel. Excel Analytics Toolbar vil dermed øke effektiviteten og kvaliteten av revisjonstesting gjennom de analytiske funksjonene, og forbedrer risikovurdering. Verktøyet gir oss også muligheten til å identifisere uvanlige posteringer eller negativ trender.

Kontakt oss

Reidar Ludvigsen

Reidar Ludvigsen

Partner

Reidar er partner og statsautorisert revisor. Han leder Deloittes innovasjonsarbeid innen revisjon. Han har også et spesielt ansvar for å ta i bruk ledene analyseverktøy hos klientene. Målet med dette... Mer

Emil Beus

Emil Beus

Manager

Emil Beus har det operasjonelle ansvaret for Audit Analytics i Deloitte Norge. Han arbeider med å utvikle analyser som gir økt effektivitet og kvalitet i revisjon, samtidig som han leverer innsikt til... Mer