Våre medarbeidere

Emil Beus

Audit & Assurance

Manager

Emil Beus

Emil Beus har det operasjonelle ansvaret for Audit Analytics i Deloitte Norge. Han arbeider med å utvikle analyser som gir økt effektivitet og kvalitet i revisjon, samtidig som han leverer innsikt til kundene om egen virksomhet

Emil Beus