Internrevisjon

Tjenester

Internrevisjon

God internrevisjon skaper verdier gjennom bedre ledelsesinformasjon, kvalitetssikring av prosesser og beslutningsgrunnlag og ved å sikre etterlevelse av lover, regler og interne rutiner.

Internrevisjon

God styring og kontroll er en grunnleggende forutsetning for å oppnå virksomhetens mål. Det økte fokus på compliance og corporate governance i Norge og i utlandet er en konstant utfordring for ledelsen. Virksomheters økte internasjonale tilstedeværelse medfører økt eksponering overfor nye risikoer. Økte regulatoriske krav stiller også strengere krav til at virksomhetene styres og kontrolleres på en god måte. En effektiv og velfungerende intern revisjon bidrar til at ledelse løpende mottar informasjon om kvaliteten på virksomhetens etterlevelse av interne og eksterne krav.

Les mer om våre tjenester innen Internrevisjon.

IT-revisjon

Deloitte har lang erfaring med gjennomføring av IT-revisjon for selskaper av ulik størrelse og bransje. Vi har et bredt sammensatt team av spesialister som kan utføre IT-revisjon på de fleste tekniske plattformer. Deloitte har lang erfaring med gjennomføring av IT-revisjon for selskaper av ulik størrelse og bransje. Vi har et bredt sammensatt team av spesialister som kan utføre IT-revisjon på de fleste tekniske plattformer.

Les mer om våre tjenester innen IT-revisjon.

Kontraktsrevisjon

I dag er strategiske avtaler og samarbeid en naturlig del av det å drive forretningsvirksomhet. På denne måten kan bedriften konsentrere seg om sine kjerneaktiviteter, og håndtere resten gjennom outsourcing og lisensiering.  Denne forretningsmodellen kan, når den gjennomføres godt, legge forholdene til rette for å penetrere nye markeder, holde kostnadene lave og oppnå operasjonell effektivitet. Deloitte har utviklet en strukturert fremgangsmåte for å identifisere, evaluere og redusere risiko knyttet til kontraktsetterlevelse.

Les mer om våre tjenester innen Kontraktsrevisjon.

Kontakt oss

Eivind Skaug

Eivind Skaug

Partner

Eivind Skaug har betydelig erfaring fra revisjon og bistand innen eiendom, forsikring, bank, kapitalforvaltning, meglervirksomhet og finansieringsforetak.... Mer

Erik Andersson

Erik Andersson

Director

Erik har det nasjonale ansvaret for for assurance og internrevisjons aktivitetene innenfor finansbransjen i Deloitte Norge. Han har lang og bred erfaring fra internrevisjon, risikostyring og internkon... Mer

Stein Ove Songstad

Stein Ove Songstad

Partner

Stein Ove har omfattende erfaring fra granskninger, kartlegginger og undersøkelser i privat og offentlig sektor, og har ledet og deltatt i en rekke profilerte granskinger. Dette gjelder granskinger in... Mer